W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osielsko.

Wersja strony w formacie XML

                                                                                Osielsko, 31 sierpnia 2011 r.
 
Zaproszenie do złożenia oferty
 
Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2010, Nr 113 poz. 759, z późn. zm.) tj. poniżej 14 tys. euro, na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osielsko.
 
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia:
Demontaż pokryć dachowych z budynków mieszkalnych i gospodarczych zawierających azbest (płyty azbestowo – cementowe faliste) z posesji osób fizycznych i osób innych niż fizyczne z terenu Gminy Osielsko oraz transport na wysypisko odpadów niebezpiecznych, rozładunek i unieszkodliwianie demontowanych wyrobów zawierających azbest.
Zadania dla Wykonawcy:
- dokonać demontażu, transportu i utylizacji azbestu z terenu nieruchomości wyszczególnionych w załączonej tabeli (załącznik 1)
- wystawić dla każdego posiadacza odpadów, wymienionego w załączonej tabeli (załącznik 1) Kartę przekazania odpadu (Załącznik 2), sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami (na dzień 16.08.2011, jest to załącznik nr 5 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów Dz. U. z 2010 r.  Nr 249, poz. 1673)
- sporządzić rozliczenie zadania z każdym właścicielem nieruchomości poprzez spisanie z nim protokołu, w którym należy podać imię i nazwisko właściciela nieruchomości oraz adres nieruchomości, z której został usunięty azbest, dane dotyczące ilości azbestu w kg, który został zdemontowany, przetransportowany i zutylizowany. Na protokołach powinny znajdować się podpisy właściciela nieruchomości i Wykonawcy
- wystawić fakturę VAT na Gminę Osielsko z trzydziestodniowym terminem płatności liczonym od dnia wpływu faktury do Urzędu Gminy Osielsko. Na fakturze lub w załączniku do faktury winny być podane następujące dane: imię i nazwisko właściciela nieruchomości oraz adres nieruchomości, z której został usunięty azbest oraz ilość azbestu w kg, który został zdemontowany, przetransportowany i zutylizowany.

Wykonawca winien posiadać decyzję Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego lub Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zatwierdzającą Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest, wydaną zgodnie z art. 19, 20, 21 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z póżn. zm). Decyzja winna być ważna przynajmniej do 31.12.2011 r.
 
Ilość azbestu zaplanowana do usunięcia z terenu gminy Osielsko to 1 992 m3, w  tym  270 m3  to  azbest  znajdujący  się  na dachu , a 1 722 m3 to azbest zdjęty i złożony na terenach nieruchomości.
  
Termin wykonania zadania do 30.11.2011 r.
Oferty należy złożyć do 9 września 2011 r. do godz.10:00    

Oferta powinna zawierać cenę brutto, netto i Vat odrębnie dla każdej nieruchomości wymienionej w załączniku 1.    
                                                                          

                                                                             Z poważaniem
                                                                           Wójt Gminy Osielsko
                                                                           Wojciech Sypniewski

zał. 1 tabela
załącznik 2 karta przekazania odpadu

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane