W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Zaproszenie dla rzeczoznawców majątkowych do współpracy w celu sporządzenia operatów szacunkowych w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych przez Wójta Gminy Osielsko w Referacie Gospodarki Gruntami i Rolnictwa Urzędu Gminy Osielsko w 2020r.

1. Cel zaproszenia

Celem zaproszenia jest utworzenie publicznej listy rzeczoznawców majątkowych - kandydatów 
na biegłych przez Wójta Gminy Osielsko w prowadzonych przez Referat Gospodarki Gruntami 
i Rolnictwa Urzędu Gminy Osielsko postepowaniach administracyjnych kończących się wydawaniem decyzji, w których powołanie na biegłego następuje na podstawie postanowienia wydanego w oparciu o art. 84 i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca1960r. Kodeks postepowania administracyjnego 
(tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.).

 

            UWAGA! Postępowanie nie obejmuje wycen do celu ustalenia wysokości opłaty  adiacenckiej  od infrastruktury technicznej 

 

2. Szczegóły dotyczące realizacji zaproszenia

Osoby spełniające wymóg doświadczenia i pozytywnie zaopiniowane zostaną, po złożeniu wniosku,  wpisane na listę i będą powoływane przez Wójta Gminy Osielsko jako biegli w postepowaniach administracyjnych, w których powołanie na biegłego następuje na podstawie postanowienia wydanego w oparciu o art. 84 i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego.

 

3. Warunki wpisu na listę biegłych rzeczoznawców majątkowych

Warunkiem wpisu na listę jest posiadanie udokumentowanego doświadczenia dającego rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego, a także zaakceptowanie i podpisanie ,,Regulaminu określający warunki współpracy między Wójtem Gminy Osielsko a rzeczoznawcami majątkowymi, powołanymi jako biegli rzeczoznawcy majątkowi w ramach postepowań administracyjnych prowadzonych przez Wójta Gminy Osielsko w Referacie Gospodarki Gruntami i Rolnictwa”

 

Rzeczoznawca majątkowy może zostać wpisany na listę, jeżeli :

- posiada uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego od co najmniej 24 miesięcy do dnia  złożenia wniosku o wpis na listę rzeczoznawców majątkowych, co potwierdzi złożeniem do wniosku 
o wpis kopii dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień przez ww. czas;

- do wniosku o wpis załączyć:

a) kopia polisy potwierdzająca posiadanie aktualnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności zawodowej;

b) referencje pochodzące od co najmniej dwóch organów administracji publicznej, potwierdzające należyte wykonanie w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych przez te organy, 
w ciągu dwóch lat przed złożeniem wniosku o wpis na listę rzeczoznawców majątkowych, łącznie 
co najmniej 80 operatów szacunkowych.

 

4. Miejsce i termin składania wniosków

Wnioski można składać w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego zaproszenia 
w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy Osielsko ul. Szosa Gdańska 55A, I piętro, Sekretariat pok. 18. Adres Korespondencyjny: Urząd Gminy Osielsko  ul. Szosa Gdańska 55A, 86-031 Osielsko. 

 

5. Wpis na listę

Dokonanie wpisu na listę biegłych na okres do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego nastąpi po stwierdzeniu przez kierownika Ref. Gospodarki Gruntami i Rolnictwa Urzędu Gminy Osielsko spełnienia przez kandydata na biegłego ww. warunków. O odmowie wpisu z podaniem jej przyczyny, wnioskodawca poinformowany zostanie pisemnie.

 

6. Wynagrodzenie

Podstawę wypłaty wynagrodzenia stanowi „Regulamin określający warunki współpracy między Wójtem Gminy Osielsko a rzeczoznawcami majątkowymi, powołanymi jako biegli rzeczoznawcy majątkowi w ramach postepowań administracyjnych prowadzonych przez Wójta Gminy Osielsko 
w Referacie Gospodarki Gruntami i Rolnictwa”. 

 

Wykonanie operatów będzie zlecane sukcesywnie w zależności od potrzeb Organu, na podstawie postanowienia o powołaniu rzeczoznawcy majątkowego, jako biegłego w konkretnym postepowaniu administracyjnym.

 

Szczegółowe informacje są zawarte w Zarządzeniu Wójta Gminy Osielsko  nr 10/2019 z dnia 
25 lutego 2019 r. W razie wątpliwości i pytań proszę kontaktować się pod numerem telefonu 
52 324 18 32.

Załączniki

Powiadom znajomego