W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Zarządzenie nr 74/2022

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy
z dnia
w sprawie zmiany w budżecie gminy Osielsko na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022  r. poz. 559, 583)  oraz art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.),  § 12 pkt  4 lit a   Rady Gminy Osielsko Nr XI/121/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2022 po zmianach, zarządzam co następuje: 

§ 1. W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr XI/121/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2022 zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr I/1/2022 z dnia 3 marca 2022 r., Nr II/15/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r., Nr III/29/2022 z dnia 1 czerwca 2022 r., Nr IV/34/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r.,  Nr V/45/2022 z dnia 14 lipca 2022 r., Nr VI/47/2022 z dnia 6 września 2022 r.   i Zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko Nr 5/2022 z dnia 21 stycznia 2022 r., Nr 10/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r., Nr 19/2022 z dnia 25 lutego 2022 r., Nr 27/2022 z  dnia 18 marca 2022 r., Nr 30/2022 z dnia 24 marca 2022 r., Nr 34/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r., Nr 38/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r., Nr 40/2022 z dnia 9 maja 2022 r., Nr 44/2022 z dnia 18 maja 2022 r., Nr 53/2022 z dnia 8 czerwca 2022 r., Nr 54/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r., Nr 58/2022 z dnia 25 lipca 2022 r., Nr 61/2022 z dnia 29 lipca 2022 r., Nr 67/2022 z dnia 19 sierpnia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany: 
1)      dochody budżetu w wysokości 121.699.713,60  zł zwiększa się o kwotę  91.642 zł,  po zmianie  121.791.355,60  zł, w tym: 
a)      dochody bieżące w kwocie – 112.308.799,17 zł,
a)      dochody majątkowe w kwocie  –   9.482.556,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
1)      wydatki budżetu w wysokości 161.425.426,74 zł zwiększa się o kwotę 91.642 zł, po zmianie 161.517.068,74 zł, w tym:
a)      wydatki bieżące w wysokości –  108.892.161,74 zł,
a)      wydatki majątkowe w wysokości – 52.624.907 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2; 
2)      określa się plan finansowy do rachunku środków z Funduszu Pomocy Ukrainie zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
UZASADNIENIE


Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej gminy Osielsko na rok 2022 polegających na:
1.      Wojewoda Kujawsko Pomorski przekazał informacje, że na rachunek Funduszu Pomocy Ukrainie:
1)      w kwocie 736 zł – dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 Pozostała działalność -  z przeznaczeniem na koszty obsługi wypłaty świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł za osobę dziennie – pismo znak WFB.I.3121.3.135.2022;
2)      w kwocie 56.440 zł – dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 Pozostała działalność -  z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł za osobę dziennie – pismo znak WFB.V.1612.240.2022.
2.      Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją:
1)       z dnia 6 września 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.62.2022 zwiększył plan dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy o kwotę 12.698 zł -  dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w okresie od września do grudnia 2022 r.;
2)      z dnia 14 września 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.64.2022 zwiększył plan dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy o kwotę 21.768 zł -  dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85216 Zasiłki stałe z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.
3.      Dokonuje się zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023 Urzędy gminy, w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej.
4.      Na wniosek dyrektora GOSIR dokonuje się zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami w dziale 926 Kultura fizyczna w   rozdziale 92601 Obiekty sportowe.

 

Załączniki

Powiadom znajomego