W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Zarządzenie nr 72/2022

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy
z dnia
w sprawie zmiany struktury organizacyjnej i trybu działania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
Status obowiązujące

Na podstawie art.19 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (  Dz. U.2022 poz.261)

zarządzam :
§ 1.W celu zapewnienia wykonywania zadań zarządzania kryzysowego na terenie Gminy Osielsko powołuję Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, zwany dalej zespołem gminnym w składzie:
1) Szef  Zespołu  -  Wójt Gminy;
2) Zastępca Szefa Zespołu – Zastępca Wójta;
3) Grupa Robocza Stała:
a) Grupa Planowania Cywilnego:
- Inspektor  ds. Obronnych;
- Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej.
b) Grupa Monitorowania ,Prognoz i Analiz:
- Sekretarz Gminy;
- Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami i Rolnictwa;
- Podinspektor ds. Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej;
- Główny Specjalista ds. Promocji Gminy i Informatyki.
4)  Grupa Robocza Czasowa:
a) Grupa Operacji i Organizacji Działań:
- Inspektor ds.  Gospodarki Wodnej i Rekultywacji;
- Inspektor ds. Planowania Przestrzennego.
b) Grupa Zabezpieczenia Logistycznego:
 - Dyrektor Gminnego Zakładu Komunalnego w Żołędowie;
 - Kierownik Referatu ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych; 
 - Inspektor ds. Oświetlenia Drogowego oraz Rozliczania Energii Elektrycznej;  
c) Grupa Opieki Zdrowotnej i Pomocy Społecznej:
- Dyrektor Gminnej Przychodni;
- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
§ 2. Członków zespołu imiennie powołuje  i odwołuje  - Szef Zespołu.
§ 3. W skład zespołu mogą wchodzić  inne osoby zaproszone przez Szefa Zespołu.
§ 4. Zadania zespołu:
1) Głównym zadaniem Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego jest:
a) ocena występujących zagrożeń  na terenie gminy mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców oraz zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków  tych zdarzeń;
b) przygotowanie propozycji działań i przedstawianie  Szefowi Zespołu wniosków dotyczących wykonania, zmiany  lub zaniechania działań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego; z zagrożeniami.
§ 5. Tryb pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego  określa Regulamin stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia.
§ 6. Traci moc Zarządzenie  Nr 27/2020 Wójta Gminy Osielsko z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie : zmiany struktury  organizacyjnej  i trybu działania  Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
§ 7. Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. Zarządzania Kryzysowego  i Obrony Cywilnej.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki

Powiadom znajomego