W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Zarządzenie nr 58/2022

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy
z dnia
w sprawie zmiany w budżecie gminy Osielsko na 2022 rok
Status obowiązujące

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022  r. poz. 559, 583)  oraz art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.),  § 12 pkt  4 lit a   Rady Gminy Osielsko Nr XI/121/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2022 po zmianach, zarządzam co następuje: 

§ 1. W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr XI/121/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2022 zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr I/1/2022 z dnia 3 marca 2022 r., Nr II/15/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r., Nr III/29/2022 z dnia 1 czerwca 2022 r., Nr IV/34/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r.,  Nr V/45/2022 z dnia 14 lipca 2022 r.  i Zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko Nr 5/2022 z dnia 21 stycznia 2022 r., Nr 10/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r., Nr 19/2022 z dnia 25 lutego 2022 r., Nr 27/2022 z  dnia 18 marca 2022 r., Nr 30/2022 z dnia 24 marca 2022 r., Nr 34/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r., Nr 38/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r., Nr 40/2022 z dnia 9 maja 2022 r., Nr 44/2022 z dnia 18 maja 2022 r., Nr 53/2022 z dnia 8 czerwca 2022 r., Nr 54/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r.  wprowadza się następujące zmiany: 

1)      dochody budżetu w wysokości 117.263.636,26 zł zwiększa się o kwotę 144.450,00 zł,  po zmianie 117.408.086,26 zł, w tym: 
a)      dochody bieżące w kwocie – 110.282.390,08 zł,
b)      dochody majątkowe w kwocie  –  7.125.696,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
2)      wydatki budżetu w wysokości 158.452.218,87 zł zwiększa się o kwotę 144.450,00 zł, po zmianie 158.596.668,87 zł, w tym:
a)      wydatki bieżące w wysokości –  108.210.011,87 zł,
b)      wydatki majątkowe w wysokości – 50.386.657,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2; 
3)      określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8 i 8a.    
4)      określa się plan finansowy do rachunku środków z Funduszu  Pomocy Ukrainie zgodnie 
z załącznikiem nr 15.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 UZASADNIENIE
Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej gminy Osielsko na rok 2022 polegających na:
1.      Wojewoda Kujawsko Pomorski przekazał informacje, że na rachunek Funduszu Pomocy Ukrainie przekazane zostały środki w kwocie 15.130,00 zł - dział 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -  z przeznaczeniem na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych - pismo znak WFB.I.3121.3.95.2022 z dnia 13 lipca 2022 r. Odpowiednio dokonuje się zmian w załączniku nr 15. 
2.      Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 15 lipca 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.49.2022 zwiększył plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie o kwotę 56.900,00 zł -  dział 852  Pomoc społeczna, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z przeznaczeniem na zorganizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.
3.      Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 22 lipca 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.50.2022 zwiększył plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność  o kwotę 72.420,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatku osłonowego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym  ;
4.      Dokonuje się zmiany w budżecie polegającej na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami rozdziałów 60016 Drogi publiczne gminne i 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych w ramach działu 600 Transport i łączność oraz między paragrafami rozdziałów 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych, 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatów) oraz 75095 Pozostała działalność w dziale 750 Administracja publiczna.
5.      Na wnioski dyrektorów szkół dokonuje się zmiany w budżecie polegającej na przeniesieniu wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie; pomiędzy rozdziałami 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne oraz pomiędzy paragrafami w rozdziale  80101 Szkoły Podstawowe i rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – dział  854 Edukacyjna opieka wychowawcza. 

 

Załączniki

Powiadom znajomego