W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Zarządzenie nr 41/2022

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy
z dnia
w sprawie powołania komisji konkursowej otwartego konkursu ofert nr 02/22 do przeprowadzenia oceny ofert najlepiej służących realizacji zadania w zakresie wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
Status obowiązujące

Treść

§ 1.1. Komisja jest zespołem pomocniczym dla Wójta Gminy, powołanym do oceny spełnienia przez składających oferty warunków udziału w postępowaniu konkursowym oraz oceny merytorycznej ofert.
2. Komisja w szczególności ocenia złożone oferty pod kątem zgodności z przepisami art. 15 ust. 1 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z zm.) oraz ogłoszeniem konkursu.

§ 2.1. Powołuję komisję konkursowa w następującym składzie osobowym:
1) Maciej Makara;
2) Marek Manuszewski;
3) Arkadiusz Słysz.
2. Członkowie komisji na pierwszym spotkaniu wybierają ze swojego grona Przewodniczącego, kierującego pracami komisji oraz Sekretarza, opracowującego dokumentację konkursową z posiedzeń komisji.
3. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów. Termin i miejsce posiedzenia komisji ustala jej Przewodniczący.
4. Dla ważności podejmowanych decyzji konieczna jest obecność co najmniej połowy jej członków. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
5. W posiedzeniach komisji mogą brać udział osoby nienależące do jej składu, wykonujące czynności związane z pracą komisji.

§ 3. Do zadań komisji, bez względu na liczbę złożonych ofert, należy w szczególności:
1) ocena formalna złożonych ofert, zgodnie z treścią ogłoszenia i przygotowanie ewentualnej informacji o popełnionych błędach formalnych i możliwości i formie ich usunięcia;
2) ocena merytoryczna ofert spełniających wymagania formalne, biorąc pod uwagę kryteria opracowane dla konkursu, sporządzenie dla każdej oferty karty oceny merytorycznej;
3) sporządzenie protokołu z prac komisji zawierającego rekomendację dla dokonanego wyboru oferty bądź ofert wraz z propozycją podziału środków finansowych.

§ 4.1. Komisja konkursowa dokonuje oceny wszystkich ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie dotacji.
2. Komisja konkursowa sporządza protokół z przebiegu prac i przekazuje go Wójtowi.

§ 5. Komisja powinna przedstawić oceny ofert konkursowych do dnia 16 czerwca 2022 r.

§ 6. Uczestnictwo w pracach komisji jest nieodpłatne.

§ 7. Komisja rozwiązuje się z chwilą dokonania wyboru Oferenta bądź Oferentów i przekazania wyników Wójtowi.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego