W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Zarządzenie nr 40/2022

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy
z dnia
w sprawie zmiany w budżecie gminy Osielsko na 2022 rok
Status obowiązujące

Treść

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022  r. poz. 559, 583)  oraz art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.),  zarządzam co następuje: 
§ 1. W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr XI/121/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. 
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2022 zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr I/1/2022 z dnia 3 marca 2022 r., Nr II/15/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r. i Zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko Nr 5/2022 z dnia 21 stycznia 2022 r., Nr 10/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r.,   Nr 19/2022 z dnia 25 lutego 2022 r., Nr 27/2022 z  dnia 18 marca 2022 r., 
Nr 30/2022 z dnia 24 marca 2022 r., Nr 34/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r., Nr 38/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r.  wprowadza się następujące zmiany: 
1) dochody budżetu w wysokości 114.194.589,69 zł zwiększa się o kwotę 1.560.342,00 zł,  po zmianie 115.754.931,69 zł, w tym: 
a) dochody bieżące w kwocie – 107.409.235,51 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie  –  8.345.696,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;

2) wydatki budżetu w wysokości 147.603.922,30 zł zwiększa się o kwotę 1.560.342,00 zł, po zmianie 149.164.264,30 zł, w tym:
a) wydatki bieżące w wysokości –  105.497.657,30 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości –  43.666.607,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2; 

3) określa się plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
4) określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8 
i 8a.    

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022  r. poz. 559, 583)  oraz art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.),  zarządzam co następuje: 
§ 1. W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr XI/121/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. 
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2022 zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr I/1/2022 z dnia 3 marca 2022 r., Nr II/15/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r. i Zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko Nr 5/2022 z dnia 21 stycznia 2022 r., Nr 10/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r.,   Nr 19/2022 z dnia 25 lutego 2022 r., Nr 27/2022 z  dnia 18 marca 2022 r., 
Nr 30/2022 z dnia 24 marca 2022 r., Nr 34/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r., Nr 38/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r.  wprowadza się następujące zmiany: 
1) dochody budżetu w wysokości 114.194.589,69 zł zwiększa się o kwotę 1.560.342,00 zł,  po zmianie 115.754.931,69 zł, w tym: 
a) dochody bieżące w kwocie – 107.409.235,51 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie  –  8.345.696,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;

2) wydatki budżetu w wysokości 147.603.922,30 zł zwiększa się o kwotę 1.560.342,00 zł, po zmianie 149.164.264,30 zł, w tym:
a) wydatki bieżące w wysokości –  105.497.657,30 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości –  43.666.607,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2; 

3) określa się plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
4) określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8 
i 8a.    

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

UZASADNIENIE
Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej gminy Osielsko na rok 2022 polegających na:
1. Z rachunku Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów na rachunek gminy wpłynęły środki na edukację dzieci z Ukrainy za okres od 24 lutego do końca marca 2022 r. w kwocie – 28.031,00 zł; dochód dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność; wydatki - rozdział 80101 Szkoły podstawowe;
2. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 4 maja 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.30.2022 zwiększył plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie w dziale 855 Rodzina, rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze o kwotę 1.527.415,00 zł 
z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 o pomocy państwa 
w wychowaniu dzieci;
3. Wojewoda Kujawsko Pomorski pismem znak WFB.I.3121.3.28.2022 przekazał informacje, że na rachunek Funduszu Pomocy Ukrainie przekazane zostały środki 
w kwocie 4.896,00 zł - dział 853, rozdział 85395 -  z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania.
4. Na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych rozdysponowuje się rezerwę celową na inwestycje w kwocie 62.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zaplanowane do realizacji zadania inwestycyjne:
1) Odwodnienie ulicy Mrossa w Niemczu; Zaplanowano kwotę 300.000,00 zł, zwiększa się wydatki o 55.000,00 zł, do kwoty 355.000,00 zł, powyższe zwiększenie wynika
 z przeprowadzonego postępowania przetargowego;
2) Opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę poszycia dachowego na budynku świetlicy w Jarużynie. Zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, zwiększa się o 7.000,00 zł, do kwoty 17.000,00 zł, w związku z przeprowadzonym rozeznaniem cenowym.  
5. Dokonuje się zmiany w budżecie polegającej na przeniesieniach w planie wydatków miedzy paragrafami w ramach działu 750 Administracja publiczna,  rozdziału 75095 Pozostała działalność.

UZASADNIENIE
Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej gminy Osielsko na rok 2022 polegających na:
1. Z rachunku Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów na rachunek gminy wpłynęły środki na edukację dzieci z Ukrainy za okres od 24 lutego do końca marca 2022 r. w kwocie – 28.031,00 zł; dochód dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność; wydatki - rozdział 80101 Szkoły podstawowe;
2. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 4 maja 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.30.2022 zwiększył plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie w dziale 855 Rodzina, rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze o kwotę 1.527.415,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;
3. Wojewoda Kujawsko Pomorski pismem znak WFB.I.3121.3.28.2022 przekazał informacje, że na rachunek Funduszu Pomocy Ukrainie przekazane zostały środki w kwocie 4.896,00 zł - dział 853, rozdział 85395 -  z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania.
4. Na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych rozdysponowuje się rezerwę celową na inwestycje w kwocie 62.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zaplanowane do realizacji zadania inwestycyjne:
1) Odwodnienie ulicy Mrossa w Niemczu; Zaplanowano kwotę 300.000,00 zł, zwiększa się wydatki o 55.000,00 zł, do kwoty 355.000,00 zł, powyższe zwiększenie wynika  z przeprowadzonego postępowania przetargowego;
2) Opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę poszycia dachowego na budynku świetlicy w Jarużynie. Zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, zwiększa się o 7.000,00 zł, do kwoty 17.000,00 zł, w związku z przeprowadzonym rozeznaniem cenowym.  
5. Dokonuje się zmiany w budżecie polegającej na przeniesieniach w planie wydatków miedzy paragrafami w ramach działu 750 Administracja publiczna,  rozdziału 75095 Pozostała działalność.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego