W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Zarządzenie nr 38/2022

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy
z dnia
w sprawie zmiany w budżecie gminy Osielsko na 2022 rok
Status obowiązujące

Treść

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022  r. poz. 559, 583)  oraz art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), § 12 pkt uchwały Rady Gminy Osielsko Nr XI/121/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2022, po zmianach, zarządzam co następuje: 
§ 1. W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr XI/121/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2022 zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr I/1/2022 z dnia 3 marca 2022 r., Nr II/15/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r. i Zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko Nr 5/2022 z dnia 21 stycznia 2022 r., Nr 10/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r.,   Nr 19/2022 z dnia 25 lutego 2022 r., Nr 27/2022 z  dnia 18 marca 2022 r., Nr 30/2022 z dnia 24 marca 2022 r., Nr 34/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r.  wprowadza się następujące zmiany: 
1) dochody budżetu w wysokości 114.114.173,65 zł zwiększa się o kwotę 80.416,04 zł,  po zmianie 114.194.589,69 zł, w tym: 
a) dochody bieżące w kwocie – 105.848.893,51 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie  –  8.345.696,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
2) wydatki budżetu w wysokości 147.523.506,26 zł, zwiększa się o kwotę 80.416,04 zł, po zmianie 147.603.922,30 zł, w tym:
a) wydatki bieżące w wysokości –  103.937.315,30 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości –  43.666.607,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2; 
3) określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8 i 8a.    

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

UZASADNIENIE
Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej gminy Osielsko na rok 2022 polegających na:
1. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 21 kwietnia 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.27.2022 zwiększył plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 Pozostała działalność o kwotę 56.324,43 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę w I terminie płatniczym 2022 r. 
2. Wojewoda Kujawsko Pomorski:
1)  pismem znak WFB.I.3121.3.16.2022 przekazał informacje, że na rachunek Funduszu Pomocy Ukrainie przekazał środki w kwocie 12.157,61 zł przyznane gminie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,  w tym: dział 750, rozdział 75011 -  12.157,61 zł, z tego:
a) nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – 5.449,61 zł, 
b) wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – 6.708,00 zł;
2) pismem znak WFB.I.3121.3.19.2022 przekazał informacje, że na rachunek Funduszu Pomocy Ukrainie przekazane zostały środki w kwocie 11.934,00 zł - dział 853, rozdział 85395 -  z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 
w wysokości 300 zł na osobę. 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego