W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Zarządzenie nr 75/2021

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy
z dnia
w sprawie zmiany w budżecie gminy Osielsko na rok 2021
Status obowiązujące

Treść

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym    (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.),  art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305 ze zm.)  oraz art. 12 ust. 4 lit. a  uchwały Rady Gminy Osielsko Nr X/80/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021 zarządzam,  co następuje: 
§ 1. W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr X/80/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021 zmienionej uchwałą Nr III/27/2021 z dnia 12 marca 2021 r., Nr IV/37/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r., Nr V/44/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r., VI/52/2021 z dnia 22 czerwca 2021, Nr VII/68/2021 z dnia 20 lipca 2021 r., Nr VIII/71/2021 z dnia 14 września 2021 r., Nr IX/95/2021 z dnia  19 października 2021 r,  oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko Nr 3/2021 z dnia 15 stycznia 2021 r., Nr 11/2021 z dnia 23 lutego 2021 r., Nr 14/2021 z dnia 25 marca 2021 r.,  Nr 24/2021 z dnia 25 maja 2021 r. oraz Nr 29/2021 z 1 czerwca 2021 r., Nr 39/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. Nr 47/2021 z dnia 30 lipca 2021r., Nr 48/2021 r. z dnia 5 sierpnia 2021 r., Nr 53/2021 z dnia 2 września 2021 r., Nr 55/2021 z dnia 22 września 2021 r.,  Nr 60/2021 z dnia 30 września 2021,  Nr 65/2021 z dnia 14 października 2021 r., Nr 67/2021 z dnia 27 października 2021 r., Nr 70/2021 z dnia 5 listopada 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:    

1)  dochody budżetu w wysokości 128.896.019,94 zł,  zwiększa się o 2.267.122,08 zł, po zmianie 131.163.142,02 zł, w tym: 
a) dochody bieżące w kwocie –  118.394.768,08 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie  –  12.768.373,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
2) wydatki budżetu w wysokości 141.653.619,94  zł, zwiększa się o 2.267.122,08 zł, po zmianie 143.920.742,02 zł, w tym:
a) wydatki bieżące w wysokości – 101.832.889,07 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości –  42.087.852,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2; 
3) określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8 i 8a.    

§ 2. W Zarządzeniu Wójta Gminy Osielsko Nr 67/2021 z dnia 27 października 2021 r. zapis w § 1. punkt 4 w brzmieniu: ”określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w roku 2021 w wysokości – 1.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10” otrzymuje brzmienie: „określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w roku 2021 w wysokości – 43.923,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.”  

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej gminy Osielsko na rok 2021, w tym:

1. Wojewoda Kujawsko – Pomorski dokonał zmiany dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowych:
1) decyzją z dnia 15 listopada 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.87.2021 zwiększył  plan dotacji o kwotę 868,00 zł –  w dziale 852 Pomoc społeczna,  rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
2) decyzją z dnia 15 listopada 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.88.2021 zwiększył  plan dotacji celowych –  w dziale 855 Rodzina:
a)   rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze o kwotę 1.939.526,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
b)  rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o  kwotę 326.659,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
c) rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny o kwotę 69,08 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane