W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Zarządzenie nr 73/2021

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Osielsko
Status obowiązujące

Treść

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1372 ze zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1899 ze zm.), art. 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1740 ze zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Osielsko Nr III/20/2015 z dnia 26 marca 2015r. w sprawie ustalenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Osielsko służebnościami przesyłu na rzecz przedsiębiorców (Dz. Urz. woj. kujawsko-pomorskiego z dnia 02 kwietnia 2015r. poz. 1055) zarządzam co następuje:

§ 1 Wyraża się zgodę na ustanowienie za wynagrodzeniem nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na nieruchomości ozn. jako działka Nr 270/10 w obrębie ewidencyjnym Osielsko, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszcz X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BY1B/00062956/7. 

§ 2  Służebność, o której mowa w § 1 będzie polegała na:  
1)  prawie wybudowania gazociągu ś/c dn90PE wraz z przyłączami na nieruchomości ozn. Nr działki 270/10 w obszarze uzgodnionym przez gestora sieci z właścicielem gruntu, 
2)  prawie korzystania z nieruchomości, w tym swobodnego dostępu i dojazdu przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. do gazociągu w celu dokonywania konserwacji, eksploatacji, modernizacji i napraw oraz wymiany urządzeń i przewodów gazowych, 
3)  ograniczeniu prawa do korzystania z nieruchomości przez Właściciela w strefie kontrolowanej, tj. w obszarze wyznaczonym po obu stronach osi przyłącza gazu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w którym nie będzie podejmowana działalność mogąca mieć negatywny wpływ na trwałość i prawidłową eksploatację i ewentualną naprawę przyłącza gazu. 

§ 3  Przebieg służebności przesyłu został wskazany w Załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 4  Służebność ustanawia się na rzecz przedsiębiorstwa przesyłowego tj. Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 42, (85-097) Bydgoszcz.

§ 5  Wynagrodzenie z tytułu obciążenia nieruchomości, o której mowa w § 1 ograniczonym prawem rzeczowym stanowi kwotę 3 300,00 zł netto tj. 4 059,00 zł z VAT (słownie: cztery tysiące pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100).

§ 6  Obowiązek utrzymania urządzeń związanych z wykonaniem służebności przesyłu obciąża przedsiębiorstwo przesyłowe. 

§ 7  Przedmiotowe zarządzenie stanowi podstawę do zawarcia aktu notarialnego, w którym Gmina Osielsko wyraża zgodę na wpisanie w dziale III księgi wieczystej na wpisanie przedmiotowego ograniczonego prawa rzeczowego. 

§ 8  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane