W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Zarządzenie nr 63/2021

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy
z dnia
w sprawie sprawie powołania Zespołu ds. weryfikacji granic i nazw miejscowości oraz nazewnictwa ulic i adresów

Treść

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) w związku z art. 47a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2052) oraz przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1443) zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. W celu dokonania weryfikacji granic i nazw miejscowości oraz nazewnictwa ulic 
i adresów powołuję Zespół w składzie:
1) Violetta Dąbrowska – Przewodnicząca Zespołu,
2) Beata Szeszuła – Zastępca Przew. Zespołu,
3) Jolanta Trzecińska – członek Zespołu,
4) Agnieszka Krawczak – członek Zespołu,
5) Patrycja Kurgan – członek Zespołu,
6) Katarzyna Skibińska – członek Zespołu,
7) Ewelina Janik – członek Zespołu.
2. Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1) weryfikacja granic i nazw miejscowości w Gminie Osielsko,
2) przygotowanie procedur, w tym projektów dokumentów) związanych ze zmianą granic i nazw miejscowości,
3) rozpatrywanie wniosków mieszkańców dot. nazewnictwa ulic,
4) przygotowywanie propozycji nazewnictwa ulic i współdziałanie w tym zakresie z Sołtysami i Radami Sołeckimi,
5) współdziałanie ze stanowiskiem merytorycznym w zakresie weryfikacji nazw ulic i numerów porządkowych nieruchomości w następstwie powstawania nowych dróg. 
3. Pracą Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przew. Zespołu. W ramach Zespołu mogą być tworzone grupy robocze, w których praca poszczególnych pracowników winna się odbywać w zależności od rozpatrywanej sprawy, wg właściwości merytorycznej związanej z zadaniami danego Referatu.
4. Zespół korzysta z pomocy radcy prawnego w miarę potrzeb.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Uzasadnienie
  Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy (art. 33 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym). Zgodnie z art. 47a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, zadania związane z ewidencją miejscowości, ulic i adresów są zadaniami gminy. Zasady i tryb ustalania, dokonywania zmian i znoszenia urzędowych nazw miejscowości i ich części określają przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 1443). Istnieje potrzeba, aby dokonać weryfikacji granic i nazw miejscowości oraz nazewnictwa ulic i adresów w Gminie Osielsko w związku z czym niezbędne jest powołanie zespołu pracowników Urzędu Gminy Osielsko, który wykona niezbędne czynności w zakresie ustalonym przepisami prawa.  

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane