W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Zarządzenie nr 52/2021

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy
z dnia
w sprawie udzielenia Pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żołędowie
Status Obowiązujące

Treść

Na podstawie art. 47 ust. 1ustawyzdnia 8 marca  1990r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. z 2021r.,poz. 1372), art.98 i 99 § 2 Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.) oraz art.86 i87 § 2 Kodeksu  postępowania cywilnego(t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1575 ze zm.) i art. 33 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.)
zarządzam, co następuje:
§ 1.1. Udzielam pełnomocnictwa Panu Arkadiuszowi Słyszowi, Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w  Żołędowie do:
1) składania oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie działalności Szkoły,
2) zaciągania zobowiązań w imieniu Gminy w ramach planu finansowego Szkoły,
3) reprezentowania Gminy przed sądami, organami administracji publicznej, organami egzekucyjnymi we wszystkich postępowaniach sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych związanych z działalnością Szkoły.
2. Niniejsze pełnomocnictwo uprawnia Pana do udzielenia dalszego pełnomocnictwa 
w zakresie wynikającym z zadań Szkoły na czas nieobecności spowodowanej Pana urlopem lub chorobą oraz uprawnia Pana do udzielania dalszego pełnomocnictwa procesowego.
3. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika Gminy lub osoby przez niego upoważnionej.
4. Pełnomocnictwo ważne jest do odwołania, nie dłużej niż przez czas pełnienia funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żołędowie.
§ 2. 1. Pełnomocnictwo nie obejmuje prawa zbywania i obciążania zarządzanego mienia oraz zaciągania zobowiązań pieniężnych przekraczających kwoty wydatków określonych 
w zatwierdzonym planie finansowym Szkoły.    
2. Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje zawieranie umów cywilnoprawnych w przedmiocie korzystania z pomieszczeń Szkoły na zasadach określonych odrębnym zarządzeniem.  
3. Do dokonywania czynności przekraczających zakres niniejszego pełnomocnictwa wymagane jest odrębne pełnomocnictwo.
§ 3.Niniejsze pełnomocnictwo wchodzi w życie z dniem l września 2021 r.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane