W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Zarządzenie nr 14/2021

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy
z dnia
w sprawie zmiany w budżecie gminy Osielsko na 2021 rok
Status Obowiązujące

Treść

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378)  oraz art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305) oraz art. 12 ust. 4 lit. a uchwały Rady Gminy Osielsko Nr X/80/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r.w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021 zarządzam  co następuje: 

§ 1. W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr X/80/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. 
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021 zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr III/27/2021 z dnia 12 marca 2021 r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko Nr 3/2021 z dnia 15 stycznia 2021 r. i Nr 11/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. wprowadza się następujące zmiany: 
1) dochody budżetu w wysokości 117.901.926,50 zł,  zwiększa się o 871,65 zł, po zmianie 117.902.798,15 zł, w tym: 
a) dochody bieżące w kwocie –  110.357.759,15 zł
b) dochody majątkowe w kwocie  –  7.545.039,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;załącznik nr 1
2) wydatki budżetu w wysokości 137.201.926,50 zł, zwiększa się o 871,65 zł, po zmianie 137.202.798,15 zł, w tym:
a) wydatki bieżące w wysokości – 96.072.848,37zł
b) wydatki majątkowe w wysokości – 41.129.949,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2; załącznik nr 2
3) określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości – 21.688.342,11zł, zgodnie z załącznikiem nr 8załącznik Nr 8 i 8a załącznik Nr 8A
4) ustala się rezerwy budżetowe w wysokości – 1.172.895,25 zł, w tym rezerwę na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości –  235.000,00 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


UZASADNIENIE
Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej gminy Osielsko na rok 2021 polegających na:
1. Zwiększeniu dochodów i wydatków z tytułu otrzymania dotacji celowej na zadania zlecone:
1)  o kwotę 29,65zł – dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie  – w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca grudnia 2020 r, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 marca 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.12.2021;
2) o kwotę 842,00 zł – dział 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 marca 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.13.2021.
2. Zmniejsza się  rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażeń choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej „COVID-19” – dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe. W rezerwie celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego pozostaje kwota 235.000,00 zł.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane