W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Zarządzenie nr 3/2021

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy
z dnia
w sprawie zmiany w budżecie gminy Osielsko na 2021 rok
Status Obowiązujące

Treść

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378)  oraz art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869,  z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r.  poz. 284,  poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175, poz. 2320)  oraz art. 12 ust. 4 lit. a uchwały Rady Gminy Osielsko Nr X/80/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021 zarządzam  co następuje: 
§ 1. W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr X/80/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021 wprowadza się następujące zmiany: 
1) Dochody budżetu w wysokości 117 511 170,04 zł,  zwiększa się o 28 750,00 zł, po zmianie 117 539 920,04 zł, w tym: 
a) dochody bieżące w kwocie –  110 356 661,04 zł
b) dochody majątkowe w kwocie  –  7 183 259,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1załącznik Nr 1;

2) wydatki budżetu w wysokości 136 811 170,04 zł, zwiększa się o 28 750,00 zł, po zmianie 136 839 920,04 zł, w tym:
a) wydatki bieżące w wysokości – 96 024 970,26 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości –  40 814 949,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2Załącznik Nr 2
3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 
a) dochody – 80 884,00 zł
b) wydatki – 4 924 805,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11Załącznik Nr 11 do uchwały.

§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej gminy Osielsko na rok 2021 polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków z tytułu otrzymania dotacji celowej z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 28 750,00 zł, dział 150 Przetwórstwo przemysłowe, rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości. Zawarta została umowa, której przedmiotem jest udzielenie dotacji celowej na realizację zadania: „Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem”. Polega ono na utworzeniu w gminie w miesiącach styczeń – październik 2021 roku stanowiska do spraw rozwoju przedsiębiorczości, tj. na zatrudnieniu pracownika do realizacji zadań zaplanowanych w ramach pilotażu projektu.
2. Dokonuje się zmian polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami w ramach działu  750 Administracja publiczna w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego,   w ramach działu 852  Pomoc Społeczna w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej oraz w ramach działu  855 Rodzina w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny. 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane