W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Zarządzenie nr 39/2020

Wersja strony w formacie XML

Szczegóły

wydane przez Wójta Gminy Kierownika Urzędu Gminy

z dnia

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej

Status Obowiązujące

Treść

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeprowadzić inwentaryzację na dzień 31 grudnia 2020 roku:

1) Drogą spisu z natury:
   a) materiałów i zapasów będących na stanie Urzędu Gminy,
   b) druków ścisłego zarachowania.

2) Drogą uzyskania potwierdzenia sald:
  a)według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku: 
- środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych,
- salda pożyczek i kredytów,

   b)według stanu na dzień 30 listopada 2020 roku: 
- sald należności z wyjątkiem należności spornych i wątpliwych, należności publiczno-prawnych, należności od osób nieprowadzących pełnych ksiąg rachunkowych oraz należności od pracowników.

3) W drodze porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami 
      i weryfikacji składników według stanu na dzień 31.12.2020 r.
  a) wartości niematerialnych i prawnych,
  b) środków trwałych w budowie,
  c) środków trwałych - grunty,
  d) rozrachunków urzędu gminy,
  e) fundusze.

§ 2. Do przeprowadzenia inwentaryzacji powołuję Komisję Inwentaryzacyjną w składzie:
1) Ania Bilawska – przewodnicząca komisji
2) Justyna Janicka – członek
3) Agnieszka Rydelek – członek 

§ 3. Powołuje się następujące zespoły spisowe:
1.Zespół spisowy, który dokona spisu z natury druków ścisłego zarachowania, w tym  czeki i kwitariusze przychodowe w składzie:
 1) Agata Klett
 2) Justyna Magiera

2.Zespół spisowy do przeprowadzenia spisu z natury zapasów oleju opałowego, napędowego i paliwa w samochodzie służbowym metodą „tankowania do pełnego    zbiornika” w dniu 31.12.2020 r. lub w innym poprzedzającym dniu, w którym dany   pojazd  będzie wykorzystywany po raz ostatni w 2020 r. w składzie:
 1) Marta Lewandowska
 2) Michał Jabłoński
 
3.Zespół spisowy do weryfikacji składników majątkowych – grunty w składzie:
 1) Jolanta Trzecińska
 2) Agnieszka Grzywacz

§ 4. Pracownicy Referatu Finansowego przeprowadzą inwentaryzację w formie potwierdzenia oraz weryfikacji sald. Poprawnie sporządzona weryfikacja wymaga sprawdzenia salda kont 080 przez pracowników merytorycznych do dnia 5 lutego 2021 r., salda konta 221 prowadzonego dla należności podatkowych  przez pracowników Referatu PiO do dnia 15 lutego 2021 r, salda konta 020 przez specjalistę ds. informatyki.

§ 5. Inwentaryzację należy przeprowadzić w terminie od 30 listopada 2020 r. do 15 stycznia 2021 r. według harmonogramu inwentaryzacji stanowiącego załącznik Załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Termin rozliczenia inwentaryzacji ustala się na dzień 15 lutego 2021 r. z wyłączeniem inwentaryzacji dotyczącej weryfikacji sald kont przeprowadzanej przez pracowników Referatu Finansowego, której ostateczny termin rozliczenia ustala się na 20 marca 2021 r. 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki

Załącznik pdf, 63 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane