W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Zarządzenie nr 86/2020

Wersja strony w formacie XML

Szczegóły

wydane przez Wójta Gminy

z dnia

w sprawie zmiany w budżecie gminy Osielsko na 2020 rok

Status Obowiązujące

Treść

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713)  oraz art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869,  z 2018 r. poz. 2245, z2019 r. poz. 1649, z 2020 r.  poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) oraz § 12 ust. 4a uchwały Rady Gminy Osielsko Nr IX/105/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r.  w sprawie uchwalenia budżetu gminy Osielsko na rok 2020 zarządzam  co następuje: 
§ 1. 1. W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr IX/105/2019 z dnia 17grudnia 2019 r.w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020,zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr II/4/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 r., Nr III/6/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 r., Nr IV/22/2020 z dnia 14 maja 2020 r., Nr V/29/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r., Nr VI/36/2020 z dnia 6 lipca 2020 r., Nr VII/44/2020 z dnia 15 września 2020 r. i Nr VIII/61/2020z dnia 8 października 2020 r.,Nr IX/68/2020 z dnia 16 listopada 2020 r.oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 8/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r.,  Nr 24/2020 z dnia 31 marca 2020 r., Nr 26/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r., Nr 33/2020 z dnia 27 maja 2020 r.,Nr 37/2020 z dnia 4 czerwca 2020 r.,  Nr 43/2020 z dnia 22 czerwca 2020r.,  Nr 45/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r.,  Nr 48/2020  z dnia 8 lipca 2020 r. i Nr 52/2020 z dnia 23 lipca 2020 r.,Nr 62/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 r., Nr 64/2020 z dnia 2 września 2020 r.Nr 70/2020 z dnia 18 września 2020 r., Nr 71/2020 z dnia 29 września 2020r.,Nr 77/2020 z dnia 16 października 2020 r., Nr 79/2020 z dnia 26 października 2020 r. Nr 85/2020 z dnia 20 listopada 2020 r. wprowadza się następujące zmiany: 
1) wydatki budżetu na 2020 rok w wysokości 138.949.601,03zł,  z tego:
a) wydatki bieżące w wysokości – 94.056.627,50zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości – 44.892.973,53zł, zgodnie z załącznikiem nr 2Załacznik Nr 2;

2)  dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości – 26.062.925,06zł, zgodnie 
z załącznikiem nr 8aZałacznik Nr 8A
§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej gminy Osielsko na rok 2020 polegających na:

1. Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osielsku dokonuje się zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dziale 851Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w dziale 85219 Pomoc społeczna  w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej oraz w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
2. Na wniosek Dyrektorów szkół dokonuje się zmian polegających na przeniesieniach w planie wydatków miedzy paragrafami i rozdziałami  w ramach działu801 Oświata i wychowani, w tym rozdziały; 80101 Szkoły podstawowe,80104  Przedszkola,80106 Inne formy wychowania przedszkolnego, 80113 Dowożenie uczniów do szkół,80148Stołówki szkolne i przedszkolne oraz 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.
3. Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Rekreacji i Sportu dokonuje się zmian w planie wydatków  pomiędzy paragrafami w dziale 926Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 Obiekty sportowe.
4. Zmiany wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu  750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023 Urzędy gmin,  w tym zwiększenia wydatków w paragrafie  4440 Odpisy na zakładowy funduszu świadczeń socjalnych w związku z korekta roczną, w  paragrafie 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w paragrafie 4410 Podróże krajowe służbowe oraz w paragrafie 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Zmian dokonano w ramach środków w rozdziale. 
5. Zmiany polegające na  przeniesieniach w planie wydatków budżetu w zakresie wydatków zadań zleconych między paragrafami w ramach działu 751 Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale  75101 Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, zgodnie z załącznikiem  nr 8a.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane