W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Zarządzenie nr 36/2020

Wersja strony w formacie XML

Szczegóły

wydane przez Wójta Gminy Kierownika Urzędu Gminy

z dnia

w sprawie ograniczenia działalności oraz pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Osielsko w czasie epidemii

Status Obowiązujące

Treść

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842) w związku z art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz § 21 i § 22 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii(Dz.U. z 2020 r., poz. 2091) zarządza się, co następuje:

§ 1. W związku z przepisami § 21 powołanego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r.,pozostaje w mocy sposób załatwiania Obywateli w Urzędzie Gminy Osielsko w związku ze stanem epidemii, który został określony w komunikacie z dnia 12 października br. w Zarządzeniu Nr 32/2020Wójta Gminy Osielsko (Kierownika Urzędu Gminy).

§ 2. 1. W związku z § 22powołanego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r., poleca się wykonywanie pracy pracownikom Urzędu Gminy Osielsko w formie pracy zdalnej, na zasadach określonych w niniejszym zarządzeniu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 3.
2. Wyłącza się z zakresu pracy zdalnej pracowników realizujących zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom w sprawach, o których mowa w § 21 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii lub inne zadania niezbędne ze względu na przepisy prawa lub potrzeby Urzędu, jeżeli nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej.
3. Kierownicy Referatów w porozumieniu z Sekretarzem Gminy są obowiązani  w terminie do 4 grudnia br. przygotować harmonogramy formy pracy dla poszczególnych pracowników do dnia 27 grudnia br. wziąwszy pod uwagę konieczność zapewnienia realizacji zadań, o których mowa w ust. 2 i realną możliwość wykonywania pracy przez danego pracownika w formie pracy zdalnej. 
§ 3. W przedmiocie pracy zdalnej zachowują moc postanowienia Zarządzenia Nr 33/2020 Wójta Gminy Osielsko (Kierownika Urzędu Gminy) z dnia 3 listopada 2020 r. w zakresie:
1) obowiązków określonych w § 2;
2) załączników Nr 1, 2 i 3.
§ 4.Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Osielsko oraz kierownikom referatów Urzędu Gminy Osielsko.Uzasadnienie
Rozporządzeniem z dnia 26 listopada 2020 r. Rada Ministrów ustanowiła określone ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 2091). Utraciło moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. 
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758, z późn. zm.). Rozporządzenie z dnia 26 listopada 2020 r.określiło w § 22  polecenie pracy zdalnej do dnia 27 grudnia 2020 r. przy jednoczesnej możliwości wyłączenia pracy zdalnej w szczególnych przypadkach.
Określone w § 21 ograniczenia w działalności urzędów gmin odpowiadają ograniczeniom uregulowanym w poprzednim Rozporządzeniu.
W związku z powyższym pozostaje w mocy sposób załatwiania Obywateli w Urzędzie Gminy Osielsko w związku ze stanem epidemii, który został określony w komunikacie z dnia 12 października br. w Zarządzeniu Nr 32/2020 Wójta Gminy Osielsko (Kierownika Urzędu Gminy). Odnośnie natomiast pracy zdalnej: „Kierownicy Referatów w porozumieniu z Sekretarzem Gminy są obowiązani w terminie do 4 grudnia br. przygotować harmonogramy formy pracy dla poszczególnych pracowników do dnia 27 grudnia br. wziąwszy pod uwagę konieczność zapewnienia realizacji zadań, o których mowa w ust. 2 i realną możliwość wykonywania pracy przez danego pracownika w formie pracy zdalnej”.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane