W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Zarządzenie nr 73/2020

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy
z dnia
w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług Gminy Osielsko oraz ustalenia jednolitych procedur związanych z podatkiem od towarów i usług w Gminie Osielsko
Status Obowiązujące

Treść

Na podstawie  art. 30 ust. 1, art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 713), w związku z ustawą z dnia 15 grudnia 2017r.  o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018r., poz. 62z późn. zm.),w związku z ustawą z dnia 5 września 2016 r.o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 280) zwanej  „specustawą o centralizacji” oraz w związku z  art. 88 i art. 108a ust. 1 i ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U z 2020r., poz. 106 z późn. zm.)zarządzam, co następuje:

§1. W  celu:
1) zapewnienia poprawności i spójności rozliczeń podatku VAT w Gminie Osielsko i jej jednostkach budżetowych oraz samorządowym zakładzie budżetowym, zwanych dalej gminnymi jednostkami, 
2) wprowadzenia procedur prewencyjno-ostrożnościowych  mających na celu  wykluczenia transakcji mogących naruszyć prawo lub oszustwa w zakresie podatku od towarów i usług, zachowania należytej staranności przez Gminę Osielsko jako nabywcę towarów i usług w transakcjach krajowych, udokumentowanych fakturą z wykazaną kwotą podatku od towarów i usług (VAT),
3) zapewnienia w Gminie Osielsko i jej jednostkach budżetowych oraz samorządowym zakładzie budżetowym nowych jednolitych zasad płatności za zobowiązania wynikające z otrzymanych faktur z wykazaną kwotą podatku VAT
wprowadza się  następujące procedury:
a) „Procedurę scentralizowanych rozliczeń podatku od towarów i usług Gminy Osielsko” – stanowiącą załącznik nr 1 do Zarządzenia,
b) „Procedurę polityki dochowania należytej staranności przez Gminę Osielsko przy nabyciach towarów i usług w transakcjach krajowych – stanowiącą załącznik nr 2 do Zarządzenia,
c) „Procedurę zasad dokonywania płatności z tytułu należności  udokumentowanych wystawioną fakturą z wykazaną kwotą  podatku VAT w Gminie Osielsko,  tzw. mechanizmu podzielonej płatności” – stanowiącą załącznik nr 3 do Zarządzenia.

§2. Objaśnienia zawarte w §1 „Procedury scentralizowanych rozliczeń podatku od towarów i usług Gminy Osielsko”  odnoszą się do całej treści niniejszego Zarządzenia.
§3. Procedury określone w niniejszym Zarządzeniu  obejmują wszystkie gminne jednostki wg.  poniższego wykazu:
1) Urząd Gminy Osielsko 
ul. Szosa Gdańska 55A
86-031 Osielsko
2) Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie
ul. Jastrzębia 62
86-031 Osielsko
3) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielsku
ul. Centralna 6A,
86-031 Osielsko
4) Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osielsku
ul. Tuberozy 2
86-031 Osielsko
5) Zespół ds. Oświaty w Osielsku
ul. Centralna 6
86-031 Osielsko
6) Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku
ul. Centralna 7
86-031 Osielsko
7) Szkoła Podstawowa im. Agaty Mróz w Niemczu
ul. Bydgoska 35
86-032 Niemcz
8) Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żołędowie
ul. Bydgoska 24, 
86-021 Żołędowo
9) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie
ul. Szkolna 7
86-021 Maksymilianowo
10) Publiczne Przedszkole Nr 1 w Osielsku
ul. Bałtycka 21
86-031 Osielsko

§4. Przez kierowników gminnej jednostki rozumie się kierowników i dyrektorów jednostek, o których mowa w §3.

§5. Zobowiązuje się kierowników gminnych jednostek do ścisłego przestrzegania postanowień zarządzenia oraz monitorowania przepisów prawnych dotyczących podatku od towarów i usług. Przywołane akty prawne w zarządzeniu są zgodne ze stanem prawnym na dzień wydania zarządzenia.

§6. Traci moc  Zarządzenie nr 55/2018 Wójta Gminy Osielsko z dnia 20 listopada 2018r. w sprawie wprowadzenia polityki dochowania należytej staranności przez Gminę Osielsko przy nabyciach towarów i usług w transakcjach krajowych, Zarządzenie nr 74/2016 Wójta Gminy Osielsko z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług Gminy Osielsko zmienione Zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko nr 45/2017 z dnia 5 lipca 2017r., Zarządzeniem  Wójta Gminy Osielsko nr 56/2017 z dnia 1 września 2017r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko nr 51/2018 z dnia 8 listopada 2018r.

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 października 2020r., z wyłączeniem „Procedury zasad dokonywania płatności z tytułu należności udokumentowanych wystawioną fakturą z wykazaną kwota podatku VAT w Gminie Osielsko, tzw. mechanizmu podzielonej płatności”, która wchodzi w życie od 2 listopada 2020r.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane