Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Zarządzenie nr 62/2020

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Wójta Gminy

z dnia

w sprawie zmiany w budżecie gminy Osielsko na 2020 rok

Status Obowiązujące

Treść

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj Dz. U. z 2020 r. poz. 713)  oraz art. 222 ust. 4 i art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869,  z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r.  poz. 284,  poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) ), zarządzam  co następuje: 
§ 1. 1. W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr IX/105/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020, zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr II/4/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 r., uchwałą Rady Gminy Osielsko  Nr III/6/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 r., uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr IV/22/2020 z dnia 14 maja 2020 r. uchwałą Rady Gminy Osielsko  Nr V/29/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r. i uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr VI/36/2020 z dnia 6 lipca 2020 r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 8/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r.,  Nr 24/2020 z dnia 31 marca 2020 r., Nr  26/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r., Nr 33/2020 z dnia 27 maja 2020 r., Nr 37/2020 z dnia 4 czerwca 2020 r.,  Nr 43/2020 z dnia 22 czerwca 2020r.,  Nr 45/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r.,  Nr 48/2020  z dnia 8 lipca 2020 r., i Nr 52/2020 z dnia 23 lipca 2020 r., wprowadza się następujące zmiany: 
1) dochody budżetu na 2020 rok w wysokości – 108.754.825,36 zł, zwiększa się o 2.471,00 zł, po zmianie 108.757.296,36  zł;  z tego: 
a) dochody bieżące w kwocie –  102.701.641,54 zł, 
b) dochody majątkowe w kwocie – 6.055.654,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;

2) wydatki budżetu na 2020 rok w wysokości 127.697.377,36 zł, zwiększa się o 2.471,00 zł,  po zmianie  127.699.848,36 zł; z tego:
a) wydatki bieżące w wysokości –  86.343.762,36 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości – 41.356.086,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
3)  dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości – 19.053.108,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8załącznikiem nr 8a.
§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej gminy Osielsko na rok 2020 polegających na:
1. Zwiększeniu dotacji celowych w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 3 sierpnia 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.55.2020.  Wojewoda  zwiększył plan dotacji celowych w dziale 855 Rodzina, rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z  przepisami  ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z  przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o  ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów o kwotę 2.471,00 zł, z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 7 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy  oraz dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie o takie kwoty. 
2. Rozdysponowaniu rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 40.000,00 zł. 
z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażeń choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej „COVID-19” – dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe. W rezerwie celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego pozostaje kwota 220.000,00 zł.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij