W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Zarządzenie nr 52/2020

Wersja strony w formacie XML

Szczegóły

wydane przez Wójta Gminy

z dnia

w sprawie zmiany w budżecie gminy Osielsko na 2020 rok

Status Obowiązujące

Treść

art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ), art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869,  z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r.  poz. 284,  poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) oraz § 12 ust. 4a uchwały Rady Gminy Osielsko Nr IX/105/2019 z dnia 17 grudnia 2019 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Osielsko na rok 2020, zarządzam  co następuje: 
§ 1. 1. W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr IX/105/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r.w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020, zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr II/4/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 r., uchwałą Rady Gminy Osielsko  Nr III/6/2020 z dnia 15 kwietnia 2020, uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr IV/22/2020 z dnia 14 maja 2020 r. , uchwałą Rady Gminy Osielsko  Nr V/29/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r. i uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr VI/36/2020 z dnia 6 lipca 2020 r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 8/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r.,  Nr 24/2020 z dnia 31 marca 2020 r., Nr 26/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r.,  Nr  33/2020 z dnia 27 maja 2020 r.,  Nr 37/2020 z dnia 4 czerwca 2020 r.,  Nr 43/2020 z dnia 22 czerwca 2020r.,  Nr 45/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r.,  Nr 48/2020  z dnia 8 lipca 2020 wprowadza się następujące zmiany:
1) dochody budżetu na 2020 rok w wysokości – 108.687.934,99 zł, zwiększa się o 66.890,37 zł, po zmianie 108.754.825,36  zł;  z tego: 
a) dochody bieżące w kwocie –  102.699.170,54 zł, 
b) dochody majątkowe w kwocie – 6.055.654,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
2) wydatki budżetu na 2020 rok w wysokości 127.630.486,99 zł, zwiększa się o 66.890,37 zł,  po zmianie 127.697.377,36 zł; z tego:
a) wydatki bieżące w wysokości –  86.341.291,36 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości – 41.356.086,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;

3)  wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości –  19.050.637,58zł, zgodnie z załącznikiem  nr 8 i załącznikiem nr 8a.

§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej gminy Osielsko na rok 2020 polegających na zwiększeniu dotacji celowych z tytułu:
1) Wojewoda Kujawsko – Pomorski:
a) decyzją z dnia 8 lipca 2020r. Nr WFB.I.3120.3.45.2020 w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział  80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zwiększył plan dochodów i wydatków o kwotę 43.614,98 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w  podręczniki,  materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust.3 oraz art.116 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,
b)  decyzją z dnia 8 lipca 2020r. Nr WFB.I.3120.3.46.2020 zwiększył  plan dotacji celowych w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział  85215 Dodatki mieszkaniowe o kwotę 255,39 zł z  przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych  dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania w III  kwartale 2020r., 
c) decyzją z dnia 14 lipca 2020r. Nr WFB.I.3120.3.47.2020 zwiększył  plan dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych gminie w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 465,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust.1  pkt 9  oraz 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.
2) Dyrektor Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy ( Pismo Zn. BDG.- WE.577.6.2020.2  
z dnia 15 lipca 2020 r. ) na podstawie ustawy  z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.  poinformował o przyznaniu dotacji  na rzecz gminy Osielsko w kwocie 22.555,00 zł. za wykonanie zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego (PSR). Zadania określone w art. 19 Ustawy wykonywane są przez Gminne Biuro Spisowe (GBS) od dnia powołania  do najpóźniej 8 stycznia 2021 r. Kwota dotacji przeznaczona jest na wynagrodzenia członków GBS w formie dodatków spisowych, na nagrody spisowe wypłacane po zakończeniu spisu oraz na wydatki rzeczowe związane z przeprowadzeniem PSR.
2. Dokonuje się zmian polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami w ramach działu  754 Bezpieczeństwo publiczne  i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe,   w ramach działu  855 Rodzina w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz w ramach działu 852  Pomoc Społeczna w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane