W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Zarządzenie nr 26/2020

Wersja strony w formacie XML

Szczegóły

wydane przez Wójta Gminy Kierownika Urzędu Gminy

z dnia

w sprawie powołania Zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia na budowę i przebudowę dróg na terenie Gminy Osielsko w roku 2020 nr IiZP.271.B.7.2020

Status Obowiązujące

Treść

Na podstawie art. 20a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), Wójt Gminy Osielsko zarządza, co następuje:
§ 1.Powołuje się zespół do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia ww. zadania w następującym składzie:
1) Adam Biegański – przewodniczący zespołu, 
2) Dominika Wiśniewska – członek zespołu,
3) Michał Jabłoński – członek zespołu,
4) Sebastian Rybak – członek zespołu, inspektor nadzoru inwestorskiego.
§ 2.Do zadań zespołu należy:
1) prowadzenie kontroli zgodności zakresu przedmiotu umowy, co do zobowiązań wykonawcy wyłonionego w ramach postępowania przetargowego określonych w zawartej umowie;
2) analizowanie zasadności wykonania robót dodatkowych nieuwzględnionych w umowie o roboty budowlane, zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą;
3) prowadzenie koordynacji wszelkich czynności zagadnień celem właściwego wykonania przedmiotu umowy Zamawiającego z Wykonawcą i oddania go do eksploatacji;
4) prowadzenie narad koordynacyjnych i roboczych z udziałem wszystkich zainteresowanych stron – uczestników procesu inwestycyjnego;
5) prowadzenie koordynacji wszelkich czynności i zagadnień celem właściwego wykonania przedmiotu umowy Zamawiającego z Wykonawcą i oddania go do eksploatacji;
6) egzekwowanie od projektanta wszelkich czynności koniecznych do wykonania w ramach nadzoru autorskiego, w tym wprowadzanie zmian do dokumentacji projektowej, za które projektant ponosi odpowiedzialność;
7) sprawdzenie kompletności i poprawności operatu kolaudacyjnego oraz dokumentacji powykonawczej wykonanej przez Wykonawcę;
8) wykonanie wszelkich czynności związanych z przygotowaniem inwestycji do odbioru końcowego, zorganizowanie i przeprowadzenie odbioru końcowego, z przekazaniem do eksploatacji nowo wybudowanych dróg;
9) udział w czynnościach przeglądów gwarancyjnych i odbioru końcowego po upływie okresu gwarancji;
10) analizowanie możliwości wprowadzenia zmian do umowy;
11) analiza treści projektów umów o podwykonawstwo pod kątem ich zgodności z zawartą umową pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

§ 3.Nadzór nad pracami Zespołu pełni Przewodniczący Zespołu. Przewodniczący może powierzyć poszczególnym członkom Zespołu wykonanie określonych czynności niezbędnych do realizacji zadań Zespołu.
§ 4.Zespół do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia ulegnie rozwiązaniu po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

§ 5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane