Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Zarządzenie nr 48/2020

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Wójta Gminy

z dnia

w sprawie zmiany w budżecie gminy Osielsko na 2020 rok

Status Obowiązujące

Treść

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 )  oraz art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869,  z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r.  poz. 284,  poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175 ), zarządzam  co następuje: 
§ 1. 1. W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr IX/105/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020, zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr II/4/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 r., uchwałą Rady Gminy Osielsko  Nr III/6/2020 z dnia 15 kwietnia 2020, uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr IV/22/2020 z dnia 14 maja 2020 r., uchwałą Rady Gminy Osielsko  Nr V/29/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r. i uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr VI/36/2020 z dnia 6 lipca 2020 r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 8/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r.,  Nr 24/2020 z dnia 31 marca 2020 r. , Nr  26/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r., Nr  33/2020 z dnia 27 maja 2020 r., Nr 37/2020 z dnia 4 czerwca 2020 r., Nr 43/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r., Nr 45/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r.  wprowadza się następujące zmiany:
1) dochody budżetu na 2020 rok w wysokości – 108.635.935,99 zł, zwiększa się o 51.999,00 zł, po zmianie 108.687.934,99  zł;  z tego: 
a) dochody bieżące w kwocie –  102.632.280,17 zł, 
b) dochody majątkowe w kwocie – 6.055.654,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;

2) wydatki budżetu na 2020 rok w wysokości 127.578.487,99 zł, zwiększa się o 51.999,00 zł,  po zmianie  127.630.486,99 zł; z tego:
a) wydatki bieżące w wysokości –  86.274.400,99 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości – 41.356.086,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;

3)  wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości –18.983.747,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8  oraz    8a.

§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej gminy Osielsko na rok 2020 polegających na:
Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy (Pismo Zn. DBD-802-7/20 z dnia 3 lipca 2020 r.) dokonał podziału dotacji celowych na zadania zlecone gminom położonym na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na organizację i przygotowanie ponownego głosowania 
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonego w dniu 12 lipca 2020 r. Dla gminy Osielsko kwota dotacji celowej wynosi 51.999,00 zł. – dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Dotacja obejmuje wydatki  m.in. na; sporządzenie spisów wyborców, obsługę komisji wyborczej (wydatki kancelaryjne, wydatki związane z użytkowaniem lokalu oraz uzupełnienie lokali wyborczych), inne wydatki (w tym koszty głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika, szkolenia członków komisji obwodowych, obsługa urzędnika wyborczego, obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych) oraz na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych wg wysokości określonej na I turę głosowania w tych wyborach.
       Zwiększa się dochody i wydatki budżetu oraz dochody i wydatki na realizację zadań zleconych o kwotę 51.999,00 zł.  

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij