W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Zarządzenie nr 47/2020

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy
z dnia
w sprawie upoważnienia do przeprowadzania kontroli terenowych.
Status Obowiązujące

Treść

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ),  art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity:  Dz. U.  z 2019 r., poz. 2010 ze zm. ) i art. 379 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity:  Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm. )  
zarządzam, co następuje:

§ 1. Upoważniam Panią Marcelinę Komorowską – podinspektora ds. gospodarki niskoemisyjnej, kontroli terenowych oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  do przeprowadzania kontroli terenowych w zakresie przestrzegania przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Osielsko przepisów wynikających z:
1) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach   (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm); 
2) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity:  Dz. U. z 2019 r.,  poz. 1396 ze zm.);
3)  ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r.,  poz. 797 ze zm.);
4) uchwały Nr IV/62/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osielsko.
§ 2. Upoważnienie, o którym mowa w § 1, obowiązuje od 2 lipca 2020 r. na czas nieokreślony.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Uzasadnienie
     Zgodnie z art. 9u ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach ( tekst jednolity:  Dz. U.  z 2019 r., poz. 2010  ze zm. ) wójt, burmistrz, lub prezydent miasta sprawuje kontrolę przestrzegania przepisów ustawy. Na podstawie  art. 9u ust. 2 w/w ustawy do kontroli stosuje się przepisy art. 379 i 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.  Zgodnie z art. 379 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity:  Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm. ) marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawują kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów  o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością tych organów. Na podstawie art. 379 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska organy, o których mowa w ust. 1, mogą upoważnić do wykonywania funkcji kontrolnych  pracowników podległych im urzędów marszałkowskich, powiatowych, miejskich lub gminnych lub funkcjonariuszy straży gminnych.  

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane