Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Zarządzenie nr 33/2020

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Wójta Gminy

z dnia

w sprawie zmiany w budżecie gminy Osielsko na 2020 rok

Status Obowiązujące

Treść

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 )  oraz art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869,  z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r.  poz. 284,  poz. 374, poz. 568, poz. 695 ) oraz § 12 ust. 4a, b uchwały Rady Gminy Osielsko Nr IX/105/2019 z dnia 17 grudnia 2019 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Osielsko na rok 2020 zarządzam  co następuje: 
§ 1. W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr IX/105/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r.w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020, zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr II/4/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 r., uchwałą Rady Gminy Osielsko  Nr III/6/2020 z dnia 15 kwietnia 2020, uchwałą Rady Gminy Osielsko z dnia 14 maja 2020 r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 8/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r.,  Nr 24/2020 z dnia 31 marca 2020 r. i Nr  26/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany: 
1) dochody budżetu na 2020 rok w wysokości – 107.311.843,44 zł, zwiększa się o 1.374,00 zł, po zmianie 107.313.217,44 zł;  z tego: 
a) dochody bieżące w kwocie –  101.457.696,62 zł, 
b) dochody majątkowe w kwocie – 5.855.520,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;

2) wydatki budżetu na 2020 rok w wysokości 126.254.395,44 zł, zwiększa się o 1.374,00 zł,  po zmianie  126.255.769,44 zł; z tego:
a) wydatki bieżące w wysokości –  85.031.017,44 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości – 41.224.752,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;

3) określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3;
4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości – 18.751.470,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 i załącznikiem nr 8a.
§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej gminy Osielsko na rok 2020 polegających na:
1. Wojewoda Kujawsko – Pomorski zwiększył plan dotacji celowych:
1) decyzją z dnia 15 maja 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.30.2020 w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 318,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania,  zgodnie z  art. 18 ust. 1 pkt  9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej,
2) decyzją z dnia 21 maja  2020 r. Nr WFB.I.3120.3.32.2020 o kwotę 1.056,00 zł. 
w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe - z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” ( kwarantanna zbiorowa). 
2. Dokonuje się zmian polegających na przeniesieniach w planie wydatków budżetu między paragrafami w ramach działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80101 Szkoły podstawowe, w związku projektem „Zdalna szkoła +” realizowanym  w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska pomiędzy zadaniami. Zwiększa się wydatki na zadanie ujęte w rozdziale 90095 Pozostała działalność „Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Bluszczowej w Maksymilianowie” o kwotę 5.000,00 zł. Po zmianie 235.000,00 zł. Zmniejsza się o taką kwotę wydatki na zadanie ujęte w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg „Budowa oświetlenia ulica Krakowska w Jarużynie”. Po zmianie 145.000,00 zł. 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij