W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Zarządzenie nr 19/2020

XML

Szczegóły

wydane przez Wójta Gminy Kierownika Urzędu Gminy

z dnia

w sprawie ogłoszenia o sposobie załatwiania Obywateli w Urzędzie Gminy Osielsko w związku ze stanem epidemii

Status Obowiązujące

Treść

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713)  oraz §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz.878) zarządzam, co następuje:

§ 1.W zakresie bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Osielsko, do odwołania wykonywanie tej obsługi podlega ograniczeniu polegającym na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom w sprawach:
1) rejestracji stanu cywilnego;
2) ewidencji ludności i dowodów osobistych;
3) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 i 471),
4) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283, 284, 322 i 471),
5) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na postawie ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55 i 471);
§ 2.1. Zgodnie z powołanym Rozporządzeniem Rady Ministrów, dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi(z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów), ponadto interesanci i pracownicy są obowiązani do stosowania środków profilaktycznych określonych w Rozdziale 8 Rozporządzenia. 
W związku z powyższym, wejście do Urzędu Gminy Osielsko będzie możliwe pojedynczo:
1) wejście główne od ul. Szosa Gdańska – w sprawach:
a) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji 
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
b) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji,
c) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów;
2) wejście B od ul. Kolonijnej – w sprawach rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych.
2. Interesanci proszeni są o korzystanie z dzwonka przy drzwiach wejściowych.
§ 3.W sprawach nie wymienionych w § 1zadania będą realizowane w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.
§ 4. Traci moc Zarządzenie Wójta Gminy Osielsko (Kierownika Urzędu Gminy) Nr 16/2020.

§ 5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 maja br. i obowiązuje do odwołania.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane