Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Zarządzenie nr 27/2020

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Wójta Gminy

z dnia

w sprawie zmiany struktury organizacyjnej i trybu działania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Status Obowiązujące

Treść

Na podstawie art.19 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym ( t.j. Dz. U.2019, poz. 1398,z 2020 poz.148,284,374)

zarządzam :
§ 1.W celu zapewnienia wykonywania zadań zarządzania kryzysowego na terenie Gminy Osielsko powołuję Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, zwany dalej zespołem gminnym w składzie:
1) Szef  Zespołu  -  Wójt Gminy;
2) Zastępca Szefa Zespołu – Zastępca Wójta;
3) Grupa Robocza Stała:
a) Grupa Planowania Cywilnego:
- Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych oraz ds. Obronnych;
- Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej.
b) Grupa Monitorowania ,Prognoz i Analiz:
- Sekretarz Gminy;
- Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami i Rolnictwa;
- Podinspektor ds. Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej;
- Główny Specjalista ds. Promocji Gminy i Informatyki.
4)  Grupa Robocza Czasowa:
   a) Grupa Operacji i Organizacji Działań:
   - Inspektor ds.  Gospodarki Wodnej i Rekultywacji;
   - Inspektor ds. Planowania Przestrzennego.
   b) Grupa Zabezpieczenia Logistycznego:
 - Dyrektor Gminnego Zakładu Komunalnego;
 - Kierownik Referatu ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych; 
 - Inspektor ds. Oświetlenia Drogowego oraz Rozliczania Energii Elektrycznej.
c) Grupa Opieki Zdrowotnej i Pomocy Społecznej:
   - Dyrektor Gminnej Przychodni;
   - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 2. Członków zespołu imiennie powołuje  i odwołuje  - Szef Zespołu.

§ 3. W skład zespołu mogą wchodzić  inne osoby zaproszone przez Szefa Zespołu.|

§ 4. Zadania zespołu:
1) Głównym zadaniem Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego jest:
a) ocena występujących zagrożeń  na terenie gminy mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców i prognozowanie tych zagrożeń;
b) przygotowanie propozycji działań i przedstawianie  Szefowi Zespołu wniosków dotyczących wykonania, zmiany  lub zaniechania działań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego;
c)przekazywanie mieszkańcom gminy informacji związanych z zagrożeniami.

§ 5. Tryb pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego  określa Regulamin stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia.

§ 6. Traci moc Zarządzenie  Nr 4/2003 Wójta Gminy Osielsko z dnia 15 stycznia 2003 r. w sprawie : powołania oraz ustalenia struktury  i trybu działania Gminnego Zespołu Reagowania.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. Zarządzania Kryzysowego  i Obrony Cywilnej.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij