W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Zarządzenie nr 2/2020

XML

Szczegóły

wydane przez Wójta Gminy

z dnia

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu oceny ofert i wyłonienia partnera do wspólnego opracowania i realizacji projektu partnerskiego

Status Obowiązujące

Treść

 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 i 1544 oraz z 2019 r. poz. 730, 1572 i 2020), w związku z ogłoszeniem o otwartym naborze partnera do wspólnego opracowania i  realizacji projektu partnerskiego 

zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Konkursową w celu oceny ofert i wyłonienia partnera do wspólnego opracowania i realizacji projektu partnerskiego w ramach konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02.00-003/19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, w składzie: 
1)  Rafał Kubicki, 
2)  Jacek Michalski,
3) Małgorzata Dziedzic.

§ 2. Zadaniem Komisji Konkursowej jest:
1)  weryfikacja otrzymanych ofert pod kątem spełnienia warunków formalno-prawnych;
2)  ocena ofert z uwzględnieniem zgodności przedstawionych działań z celami partnerstwa, doświadczeniem potencjalnego partnera w realizacji podobnych projektów oraz innymi wymaganiami określonymi w ogłoszeniu konkursowym;
3)  wybór partnera z najwyższą liczbą punktów;
4)  sporządzenie protokołu z posiedzenia Komisji Konkursowej;
5)  przedstawienie wyniku naboru partnera celem zatwierdzenia.

§ 3. Posiedzenie Komisji Konkursowej odbywa się w ciągu 7 dni od upływu terminu składania ofert, określonego w ogłoszeniu konkursowym.

§ 4. Komisja Konkursowa kończy działalność po dokonaniu czynności, o których mowa w 
§ 2 niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie
Zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 i 1544 oraz z 2019 r. poz. 730, 1572 i 2020) podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, inicjujący projekt partnerski, dokonuje wyboru partnerów spośród podmiotów innych niż wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a tej ustawy, z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania. W związku z zamieszczeniem w dniu 23 grudnia 2019 r. ogłoszenia o otwartym naborze partnera do wspólnego opracowania i  realizacji projektu partnerskiego w ramach konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02.00-003/19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty niezbędne jest powołanie komisji konkursowej w celu oceny ofert i wyłonienia partnera do wspólnego opracowania i realizacji projektu partnerskiego oraz określenie jej składu.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane