W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Zarządzenia Wójta

RSS XML
zarządzenie nr: 32/2021
zarządzenie nr 32/2021
wydane przez Wójta Gminy Kierownika Urzędu Gminy
z dnia
w sprawie ogłoszenia aktualizacji planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2021 roku
zarządzenie nr: 64/2021
zarządzenie nr 64/2021
wydane przez Wójta Gminy
z dnia
w sprawie ustalenia procedury przeprowadzenia kontroli realizacji obowiązków podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Osielsko
zarządzenie nr: 65/2021
zarządzenie nr 65/2021
wydane przez Wójta Gminy
z dnia
w sprawie zmiany w budżecie gminy Osielsko na rok 2021
zarządzenie nr: 63/2021
zarządzenie nr 63/2021
wydane przez Wójta Gminy
z dnia
w sprawie sprawie powołania Zespołu ds. weryfikacji granic i nazw miejscowości oraz nazewnictwa ulic i adresów
zarządzenie nr: 62/2021
zarządzenie nr 62/2021
wydane przez Wójta Gminy
z dnia
w sprawie wskazania Zespołu do Spraw Oświaty do realizacji w imieniu Gminy Osielsko projektu pt. „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Niemczu i Osielsku” oraz powołania zespołu projektowego.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 61/2021
zarządzenie nr 61/2021
wydane przez Wójta Gminy
z dnia
w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Osielsko miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Osielsko w okręgu wyborczym nr 7 zarządzonych na dzień 5 grudnia 2021 r.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 60/2021
zarządzenie nr 60/2021
wydane przez Wójta Gminy
z dnia
w sprawie zmiany w budżecie gminy Osielsko na rok 2021
zarządzenie nr: 31/2021
zarządzenie nr 31/2021
wydane przez Wójta Gminy Kierownika Urzędu Gminy
z dnia
w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Osielsko
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 59/2021
zarządzenie nr 59/2021
wydane przez Wójta Gminy
z dnia
w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żołędowie w przypadku nieobecności
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 58/2021
zarządzenie nr 58/2021
wydane przez Wójta Gminy
z dnia
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz form i specjalności kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 57/2021
zarządzenie nr 57/2021
wydane przez Wójta Gminy
z dnia
w sprawie ustalenia Regulaminy pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 30/2021
zarządzenie nr 30/2021
wydane przez Wójta Gminy Kierownika Urzędu Gminy
z dnia
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Osielsko.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 56/2021
zarządzenie nr 56/2021
wydane przez Wójta Gminy
z dnia
w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 55/2021
zarządzenie nr 55/2021
wydane przez Wójta Gminy
z dnia
w sprawie zmiany w budżecie gminy Osielsko na rok 2021
zarządzenie nr: 29/2021
zarządzenie nr 29/2021
wydane przez Wójta Gminy Kierownika Urzędu Gminy
z dnia
w sprawie ogłoszenia aktualizacji planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2021 roku
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 54/2021
zarządzenie nr 54/2021
wydane przez Wójta Gminy
z dnia
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi GZK do dokonania czynności związanych ze sprzedażą mienia ruchomego
zarządzenie nr: Nr 28/2021
zarządzenie nr Nr 28/2021
wydane przez Wójta Gminy Kierownika Urzędu Gminy
z dnia
w sprawie ogłoszenia aktualizacji planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2021 roku
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 53/2021
zarządzenie nr 53/2021
wydane przez Wójta Gminy
z dnia
w sprawie zmiany w budżecie gminy Osielsko na 2021 rok
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 52/2021
zarządzenie nr 52/2021
wydane przez Wójta Gminy
z dnia
w sprawie udzielenia Pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żołędowie
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 51/2021
zarządzenie nr 51/2021
wydane przez Wójta Gminy
z dnia
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Osielsko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Osielsko za pierwsze półrocze 2021 roku i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 50/2021
zarządzenie nr 50/2021
wydane przez Wójta Gminy
z dnia
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Osielsko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2021 roku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 49/2021
zarządzenie nr 49/2021
wydane przez Wójta Gminy
z dnia
w sprawie działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno – technicznych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców Gminy Osielsko (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 48/2021
zarządzenie nr 48/2021
wydane przez Wójta Gminy
z dnia
w sprawie zmiany w budżecie gminy Osielsko na rok 2021
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 47/2021
zarządzenie nr 47/2021
wydane przez Wójta Gminy
z dnia
w sprawie zmiany w budżecie gminy Osielsko na rok 2021
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 46/2021
zarządzenie nr 46/2021
wydane przez Wójta Gminy
z dnia
w sprawie powołania komisji konkursowej otwartego konkursu ofert nr 02/21 do przeprowadzenia oceny ofert najlepiej służących realizacji zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Status obowiązujące