W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Wyszukiwarka uchwał

uchwała nr: VII/54/2022
uchwała nr VII/54/2022
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2022 rok
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 4851
uchwała nr: VI/53/2022
uchwała nr VI/53/2022
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Osielsko
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 4602
uchwała nr: VI/52/2022
uchwała nr VI/52/2022
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntów położonych w Żołędowie z przeznaczeniem pod infrastrukturę techniczną oraz na inne cele publiczne.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: VI/51/2022
uchwała nr VI/51/2022
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie na rzecz gminy – gruntu położonego w Niwach.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: VI/50/2022
uchwała nr VI/50/2022
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Osielsko w roku szkolnym 2022/2023
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 4601
uchwała nr: VI/49/2022
uchwała nr VI/49/2022
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na częściowe pokrycie deficytu budżetu Gminy Osielsko w roku 2022
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: VI/48/2022
uchwała nr VI/48/2022
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2022 –2039
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: VI/47/2022
uchwała nr VI/47/2022
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2022 rok
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 4600
uchwała nr: V/46/2022
uchwała nr V/46/2022
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2022 –2039
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: V/45/2022
uchwała nr V/45/2022
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2022 rok
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 3854
uchwała nr: IV/44/2022
uchwała nr IV/44/2022
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu prowadzenia tego handlu
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 3405
uchwała nr: IV/43/2022
uchwała nr IV/43/2022
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Osielsko na lata 2022-2030 w tym trybu konsultacji
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 3324
uchwała nr: IV/42/2022
uchwała nr IV/42/2022
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osielsku
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: IV/41/2022
uchwała nr IV/41/2022
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej Osielsko z siedzibą w Myślęcinku za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 3392
uchwała nr: IV/40/2022
uchwała nr IV/40/2022
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 3391
uchwała nr: IV/39/2022
uchwała nr IV/39/2022
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego tj. obszaru gmin członkowskich Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz w perspektywie finansowej 2021-2027.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: IV/38/2022
uchwała nr IV/38/2022
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie ustalenia nazw ulic
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 3390
uchwała nr: IV/37/2022
uchwała nr IV/37/2022
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie udzielenia dotacji w 2022 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: IV/36/202
uchwała nr IV/36/202
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Przychodni w Osielsku za 2021 r.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: IV/35/2022
uchwała nr IV/35/2022
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2022 –2039
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: IV/34/2022
uchwała nr IV/34/2022
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2022 rok
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 3389
uchwała nr: IV/33/2022
uchwała nr IV/33/2022
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Osielsko absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Osielsko za rok 2021
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: IV/32/2022
uchwała nr IV/32/2022
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Osielsko za rok 2021
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: IV/31/2022
uchwała nr IV/31/2022
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Osielsko
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: III/30/2022
uchwała nr III/30/2022
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2022 –2039
status uchwały obowiązująca