W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Wyszukiwarka uchwał

uchwała nr: II/13/2023
uchwała nr II/13/2023
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Osielsko oraz określenia granic ich obwodów
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 1178
uchwała nr: II/12/2023
uchwała nr II/12/2023
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, będącej podstawą do obliczenia wysokości zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 1177
uchwała nr: II/11/2023
uchwała nr II/11/2023
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Osielsko w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 1176
uchwała nr: II/10/2023
uchwała nr II/10/2023
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 1175
uchwała nr: II/9/2023
uchwała nr II/9/2023
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osielsko
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 1174
uchwała nr: II/8/2023
uchwała nr II/8/2023
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Bożenkowo, stanowiącej drogę.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: II/7/2023
uchwała nr II/7/2023
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Osielsko
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: II/6/2023
uchwała nr II/6/2023
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 1173
uchwała nr: II/5/2023
uchwała nr II/5/2023
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie udzielenia Województwu Kujawsko - Pomorskiemu pomocy finansowej na realizację zadań na drogach wojewódzkich
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: II/4/2023
uchwała nr II/4/2023
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2023 –2040
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: II/3/2023
uchwała nr II/3/2023
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2023 rok
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 1172
uchwała nr: I/2/2023
uchwała nr I/2/2023
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Osielsko
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: I/1/2023
uchwała nr I/1/2023
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Osielsko
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: X/91/2022
uchwała nr X/91/2022
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Osielsko na rok 2023
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: X/90/2022
uchwała nr X/90/2022
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osielsko na 2023 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: X/89/2022
uchwała nr X/89/2022
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: X/88/2022
uchwała nr X/88/2022
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet dla radnych gminy Osielsko
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 89
uchwała nr: X/87/2022
uchwała nr X/87/2022
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Osielsko
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: X/86/2022
uchwała nr X/86/2022
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Osielsko
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: X/85/2022
uchwała nr X/85/2022
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Osielsku, gmina Osielsko „OSIELSKO IV”
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: X/84/2022
uchwała nr X/84/2022
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Osielsko oraz odbierania odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Osielsko
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 88
uchwała nr: X/83/2022
uchwała nr X/83/2022
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie ustalenia nazw ulic
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 87
uchwała nr: X/82/2022
uchwała nr X/82/2022
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów położonych w Bożenkowie.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: X/81/2022
uchwała nr X/81/2022
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Osielsko na lata 2022-2030
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: X/80/2022
uchwała nr X/80/2022
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej
status uchwały obowiązująca