W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr X/85/2022

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Osielsku, gmina Osielsko „OSIELSKO IV”
na podstawie Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503), uchwala się co następuje:
status uchwały obowiązująca

§1.Przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Osielsku, gmina Osielsko – „OSIELSKO IV”.

§2.Granice obszaru objętego projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w §1 zostały określone na  załączniku do niniejszej uchwały.
§3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko. 
§4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uzasadnienie:
            O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) rozstrzyga rada gminy w drodze uchwały.
Uchwała Rady Gminy Osielsko w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Osielsku, gmina Osielsko – „OSIELSKO IV”, rozpocznie tryb formalno-prawny sporządzenia planu, stosownie do zapisów powołanej wcześniej ustawy. 
Zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym   wejście w życie planu miejscowego spowoduje, w części odnoszącej się do objętego nim terenu, utratę mocy obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkaniowego z dopuszczeniem nieuciążliwej działalności usługowo-produkcyjnej na działkach nr 803/1 i 803/2 w Osielsku, uchwalonego Uchwałą Nr II/21/2001 Rady Gminy Osielsko z dnia 27 kwietnia 2001r., opublikowanego w Dzienniku Urzędowym  Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 49, poz. 1052 z 3 sierpnia 2001 r., części zmian  miejscowego planu  ogólnego zagospodarowania przestrzennego gm. Osielsko, uchwalonych Uchwałą  Rady  Gminy  Osielsko  Nr V/60/2000  z   dnia 25 października 2000 r. opublikowanych w Dzienniku Urzędowym  Województwa Kujawsko-Pomorskiego  Nr 6, poz. 49  z dnia 12 marca  2001r.  w zakresie obszarów  M98MN, M99MN i M103MN/U oraz jednego z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów sołectw Bożenkowo, Jarużyn,  Niwy i Osielsko – gmina Osielsko, uchwalonych Uchwałą Rady Gminy w Osielsku Nr V/48/2002 z dnia 13 sierpnia 2002r. opublikowanych w Dz. Urz. Woj. Kujawsko –Pomorskiego Nr 134, poz.2580 z 19 listopada 2002 r. w zakresie części załącznika 22 i załącznika nr 23.
Przed podjęciem uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego, zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Wójt Gminy przeanalizował wnioski o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz przeprowadził szereg analiz m.in. o charakterze funkcjonalnym, przestrzennym i terenowo-prawnym, które potwierdzają zasadność przystąpienia do sporządzenia w/w planu. Przeprowadzono także analizę dotyczącą stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań planu miejscowego z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Osielsko. 
W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Powiadom znajomego