W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr X/82/2022

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów położonych w Bożenkowie.
na podstawie samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz.U. z 2022r., Poz. 559 z późn. zm.) oraz 13 ust. 1 i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz.U. z 2021r., Poz. 1899 z późn. zm.)Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
status uchwały obowiązująca

§ 1. Wyrazić zgodę na zamianę działki o pow. ok. 0,0146 ha, która powstanie z podziału działki 86, zapisanej w księdze wieczystej nr BY1B/00043389/0, położonej w Bożenkowie, stanowiącej własność Gminy Osielsko, na działkę o pow. ok. 0,0146 ha, która powstanie z podziału działki 100/41, zapisanej w księdze wieczystej nr BY1B/XXX/X, położonej w Bożenkowie, stanowiącej własność osób fizycznych.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

U z a s a d n i e n i e :
================
               Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym  do wyłącznej właściwości rady gminy należy m. in. podejmowanie uchwał 
w sprawach majątkowych gminy dotyczących nabycia i zbycia nieruchomości.   
Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami „Nieruchomości stanowiące własność (…) jednostki samorządu terytorialnego mogą być przedmiotem zamiany na nieruchomości  stanowiące własność osób fizycznych lub osób prawnych. W przypadku nierównej wartości zamienianych nieruchomości stosuje się dopłatę, której wysokość jest równa różnicy wartości zamienianych nieruchomości.” 
       Zamiana niniejsza ma na celu regulację użytkowania przez Stowarzyszenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Budowlani” w Bożenkowie części działki nr 100/41, która stanowi własność osób fizycznych. Z uwagi na fakt, że ww. działka graniczy z gruntem stanowiącym własność Gminy Osielsko, a użytkowanym przez ww. ogród, regulacja niniejsza jest zasadna. Pozwoli ona na uporządkowanie faktycznie zajmowanego terenu.

 

 

 

Powiadom znajomego