W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr X/76/2022

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2022 –2039
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7, art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634 ze zm. ) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:
status uchwały obowiązująca

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2022 –2039, uchwalonej uchwałą Rady Gminy  Osielsko Nr XI/122/2021 z dnia 16 grudnia 2021r, zmienionej uchwałą Nr I/2/2022 Rady Gminy Osielsko z dnia 3 marca 2022 r., Nr II/16/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r., Nr III/30/2022 z dnia 1 czerwca 2022 r., Nr IV/35/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r., Nr V/46/2022 z dnia 14 lipca 2022 r., Nr VI/48/2022 z dnia 6 września 2022r., Nr VIII/56/2022 z dnia 25 października 2022 r., Nr IX/70/2022 z dnia 22 listopada 2022r.  zgodnie  z załącznikiem  Nr 1 do Uchwały. 
§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2039, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały. 
§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zmian w niniejszej uchwale dokonuje się między innymi w związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków w latach objętych prognozą. Ponadto dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach objętych prognozą.Objaśnienia
Załącznik nr 1
W tym :
1) dochody budżetu w wysokości  135.716.403,78 zł, w tym: 
a) dochody bieżące w kwocie – 126.233.847,35 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie  –  9.482.556,43 zł,

2) wydatki budżetu w wysokości  169.268.881,92 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości –  116.555.149,92 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości – 52.713.732,00 zł.

Załącznik Nr 2

1. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2022- 2039. W tym: 
1) Poz. 1.1.1.3 Projekt „Dom Dziennego Pobytu”. Zwiększa się planowane wydatki w roku 2022 o kwotę 6.000.zł zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do aneksu nr 2 do umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu. Realizacja w latach 2021-2023. Łączne nakłady 181.500 zł, w tym w roku  2022 – 42.000 zł, w 2023 – 18.000 zł.  
2) Poz. 1.1.1.7 Kompleksowa dostawa gazu. Realizacja w latach 2021-2023. Łączne nakłady 4.670.000 zł, w tym w roku  2022 – 1.025.000 zł, w 2023 – 2.630.000 zł.  
3) Poz. 1.3.1.36 „Budowa zatoki autobusowej przy ul Bydgoskiej w Żołędowie” W związku z brakiem ofert w przetargach ogłaszanych w 2022 roku, finansowanie planuje się w roku 2023. Realizacja w latach 2019-2023. Łączne nakłady – 585.000 zł. w tym w roku 2022 – 40.000 zł, rok 2023 – 545.000 zł.
4) Poz. 1.3.1.84 „Budowa sięgacz u. Sielskiej 051239C – działka nr 185/9 w miejscowości Niemcz – inicjatywa lokalna”. W związku z robotami dodatkowymi zwiększa się wydatki o kwotę 11.000 zł.  Realizacja w latach 2021-2022. Łączne nakłady –251.000 zł. w tym w roku 2022 – 251.000zł. 
5) Poz. 1.3.2.85 „Adaptacja budynków przy ul. Jana Pawła II w Osielsku na potrzeby Urzędu Gminy, Archiwum i Ochotniczej Straży Pożarnej”. Zwiększa się planowane wydatki w roku 2022 o kwotę 1.960.000 zł, zmniejsza się o taką kwotę planowane wydatki na to zadanie w roku 2023. Realizacja w latach 2021-2023. Łączne nakłady – 7.260.000,00 zł, w tym 
w roku 2022 – 6.680.000,00zł, w roku 2023 – 580.000 zł.  

Załączniki

Powiadom znajomego