W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr IX/72/2022

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej Osielsko z siedzibą w Myślęcinku za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
na podstawie Na podstawie art.18. ust.2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2490) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 6245

§  1. W Uchwale Nr IV /41/2022 Rady Gminy Osielsko z dnia 21.06.2022 r. sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej Osielsko z siedzibą w Myślęcinku za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 30.06.2022r. poz. 3392) uchyla się § 2.

§  2. Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Osielsko.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko–Pomorskiego.UZASADNIENIE

Na podstawie art.18. ust.2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.   o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2022 r. poz.  559 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2490)  Rada Gminy Osielsko w dniu 21 czerwca 2022 r. podjęła uchwałę nr IV /41/2022  sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej Osielsko z siedzibą w Myślęcinku za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
W § 2 tej  uchwały wskazano, że traci moc uchwała nr VI /63/2021 Rady Gminy Osielsko z dnia 22.06.2021 r. sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej Osielsko z siedzibą w Myślęcinku za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu(Dz.Urz.Woj. Kuj.–Pom. z dnia 30.06.2021 r. poz. 3302).
Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz – Północ w Bydgoszczy  pismem z dnia 28 października 2022 r. (wpłynęło do Urzędu Gminy Osielsko w dniu 03 listopada 2022 r.), sygnatura akt 4035–1.Pa.294.2022, wskazała, że poprzednia uchwala utraciła moc obowiązującą w dniu 1 stycznia 2022 r., czyli z dniem, kiedy przestała obowiązywać podstawa prawna do jej podjęcia. W związku z tym zapis § 2 w/w. uchwały jest zbędny i należy go uchylić.
W związku z powyższym, mając na uwadze zdanie Prokuratora Rada Gminy postanawia wykreślić błędny zapis.

Powiadom znajomego