W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr VI/52/2022

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntów położonych w Żołędowie z przeznaczeniem pod infrastrukturę techniczną oraz na inne cele publiczne.
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz.U. z 2022r., Poz. 559 z późn.zm.) oraz art. 25 ust. 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2021r. Poz. 1899 z późn.zm.) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
status uchwały obowiązująca

§ 1.  Wyrazić zgodę na nabycie w drodze kupna działek nrnr  313/9 o pow. 0,4183 ha, 313/10 o pow. 0,3325 ha, 313/11 o pow. 0,3378 ha, 313/12 o pow. 0,4929 ha, 313/13 o pow. 0,3170 ha, 313/14 o pow. 0,4758 ha, 313/15 o pow. 0,4195 ha, 313/16 o pow. 0,4380 ha i  313/18 o pow. 0,3708 ha, zapisanych w księdze wieczystej nr BY1B/XXX/X oraz działki 313/19 o pow. 1,3254 ha, dla której zostanie założona osobna księga wieczysta po jej odłączeniu z księgi wieczystej Kw Nr BY1B/XXX/X, położonych w Żołędowie, z przeznaczeniem pod infrastrukturę techniczną oraz na inne cele publiczne.

§ 2.  Wyrazić zgodę na nabycie w drodze kupna działki nr 313/17 o pow. 0,3903 ha, dla której zostanie założona osobna księga wieczysta po jej odłączeniu z księgi wieczystej Kw Nr BY1B/XXX/X, położonej w Żołędowie, z przeznaczeniem pod infrastrukturę techniczną oraz na inne cele publiczne.
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy. 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
U z a s a d n i e n i e :
================
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym  do wyłącznej właściwości rady gminy należy m. in. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy dotyczących nabycia nieruchomości. Działki nrnr 313/9, 313/10, 313/11 313/12, 313/13, 313/14, 313/15, 313/16, 313/17, 313/18 i 313/19 położone w Żołędowie, niezbędne są pod infrastrukturę techniczną oraz na inne cele publiczne.
Z uwagi na fakt, że przedmiotowe nieruchomości służyć mają celom publicznym, podjęto decyzję o wykupie niniejszego terenu. Wszelkie koszty związane z niniejszą transakcją w całości poniesie gmina.

 

Powiadom znajomego