W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr VI/51/2022

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie na rzecz gminy – gruntu położonego w Niwach.
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz.U. z 2022 r., poz. 559) oraz art. 25 ust 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
status uchwały obowiązująca

§ 1. Wyrazić zgodę na przyjęcie darowizny w postaci prawa własności do działki oznaczonej ewidencyjnie nr 139/59 o pow. 0,1289 ha, położona w obrębie ewidencyjnym 0009 Niwy, miejscowość Niwy, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych założy nową księgę wieczystą po odłączeniu jej z księgi wieczystej nr (XXX).
§ 2. Wyrazić zgodę na przyjęcie darowizny w postaci prawa własności do działki oznaczonej ewidencyjnie nr 139/55 o pow. 0,0408 ha, położona w obrębie ewidencyjnym 0009 Niwy, miejscowość Niwy, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi księgę wieczystą nr (XXX).
§ 3. Wyrazić zgodę na przyjęcie darowizny w postaci prawa własności do działki oznaczonej ewidencyjnie nr 139/57 o pow. 0,0443 ha, położona w obrębie ewidencyjnym 0009 Niwy, miejscowość Niwy, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi księgę wieczystą nr (XXX).
§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 

U z a s a d n i e n i e:

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej własności rady gminy należy m. in. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy dotyczących nabycia nieruchomości.
Właściciele działek ewidencyjnych nr 139/59, 139/57, 139/55 położonych w Niwach, wystąpili o nieodpłatne przekazanie nieruchomości na rzecz gminy. Działki gruntu łącznie stanowić będą drogę, która będzie służyć społeczności lokalnej. 
Z uwagi na fakt, że powołane na wstępie działki ewidencyjne będą służyć celom publicznym, podjęto decyzję o przyjęciu darowizny.  

Powiadom znajomego