W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr IV/44/2022

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu prowadzenia tego handlu
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 3 ust. 1 i art. 5 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (Dz. U. z 2021 r. poz. 2290) oraz art. 16 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, Dz. U. z 2018 poz. 2244, Dz. U. z 2021 poz. 401, poz. 1558, poz. 2192, poz. 2290) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 3405

 §  1. Wyznacza się miejsce do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na działce nr 213/13 w obrębie geodezyjnym Osielsko,  zlokalizowanej w Osielsku przy ul. Centralnej.
§  2. Ustala się regulamin określający zasady prowadzenia handlu w piątki  i soboty przez rolników i ich domowników obowiązujące w miejscu wyznaczonym o którym mowa w §  1 stanowiący  załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§  3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
§  4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


UZASADNIENIE

  Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach wprowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (Dz. U. z 2021 r. poz. 2290) nakładaj na gminy nowe zadania związane z wyznaczeniem miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. Dodatkowo Rada Gminy ma określić zasady regulujące proces sprzedaży we wskazanym przez nią miejscu. Oba obowiązki realizowane są poprzez ustanowienie aktów prawa miejscowego. 


Załącznik Nr 1
do Uchwały  Nr IV/44/2022 
Rady Gminy Osielsko 
  z dnia  21 czerwca 2022 r.
Regulamin określający zasady prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników 
i ich domowników na wyznaczonym miejscu
1. Regulamin określa zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników w miejscu wyznaczonym Uchwałą Rady Gminy Nr IV/44/2022 z dnia  21 czerwca 2022 r.  w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu prowadzenia tego handlu.
2. Administratorem miejsca do prowadzenia handlu jest Gmina Osielsko z siedzibą przy ul. Szosa Gdańska 55A, 86-031 Osielsko.
3.Uprawnionymi do prowadzenia handlu na wyznaczonym miejscu są rolnicy i ich domownicy w rozumieniu ustawy z dnia 29 października 2021 roku o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (Dz. U. z 2021 r. poz. 2290).
4. Przedmiotem handlu na wyznaczonym miejscu mogą być tylko produkty rolne lub spożywcze oraz wyroby rękodzieła wytworzone w gospodarstwie rolnym.
5.Rolnicy i ich domownicy zobowiązani są do:
1) posiadania przy sobie dokumentów potwierdzających status rolnika w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub status ich domownika w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników,
2) posiadania przy sobie dokumentu potwierdzającego tożsamość,
3) zapewnienia w czasie sprzedaży i po jej zakończeniu utrzymanie w czystości miejsca sprzedaży oraz wykonywać swe czynności w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym w sprzedaży i zakupie,
4) przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, przepisów sanitarnych, weterynaryjnych i przeciwpożarowych. 
6. Upoważnieni przedstawiciele Administratora uprawieni są do dokonywania kontroli handlujących w zakresie spełniania przesłanek uprawniających do prowadzenia handlu w miejscu wyznaczonym w tym również żądania okazania dokumentów potwierdzających status rolnika lub domownika rolnika. 
 

Powiadom znajomego