W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr II/28/2022

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 oraz poz. 583), w związku z art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U z 2022 r., poz. 329) Rada Gminy Osielsko uchwala się, co następuje:

Treść

§ 1. Przekazać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargę   wniesioną pismem z dnia  5 kwietnia 2022 r. (data wpływu do organu 5 kwietnia 2022r.) na uchwałę Rady Gminy Osielsko Nr IV/57/97 z dnia 18 września 1997 r. w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru gminy Osielsko położonego wzdłuż drogi Bydgoszcz-Gdańsk, stanowiącą załącznik nr 1  
§ 2. Udziela się odpowiedzi na skargę, o której mowa w § 1 stanowiącą załącznik nr 2   do niniejszej uchwały. 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.  
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   
  
                                      
Uzasadnienie 
Rada Gminy Osielsko podjęła uchwałę Nr IV/57/97 z dnia 18 września 1997 r. w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru gminy Osielsko położonego wzdłuż drogi Bydgoszcz-Gdańsk, która została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 37, poz. 198 z dnia 2 października 1997r. 
W dniu 5 kwietnia 2022 r. do Rady Gminy Osielsko wpłynęła skarga Pana W.L. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy na uchwałę Nr IV/57/97 z dnia 18 września 1997 r. w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru gminy Osielsko położonego wzdłuż drogi Bydgoszcz-Gdańsk, o stwierdzenie jej nieważności oraz zasądzenie na rzecz skarżącego kosztów postępowania według norm przepisanych. 
Zgodnie z art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U z 2022 r., poz. 329) organ którego działanie jest przedmiotem skargi, (w przedmiotowej sprawie organem tym jest Rada Gminy Osielsko) przekazuje skargę sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia. W niniejszej sprawie termin 30 dni liczony jest od 5 kwietnia 2022 r., Rada Gminy jest zobligowana do przekazania skargi do dnia  4 maja 2022 r. W przypadku nie zastosowania się do powyższych obowiązków, sąd na wniosek skarżącego może orzec o wymierzeniu organowi grzywny (art. 55 ustawy).  
Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne celem wypełnienia obowiązków nałożonych na organ gminy w/w ustawą. 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego