W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr II/26/2022

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
na podstawie Na podstawie art. 12 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz.: 583, 682, 683 oraz 684) uchwala się, co następuje:
status uchwały obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 2250

Treść

 §  1. Gmina Osielsko może zapewnić pomoc obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 682, 683) w zakresie:
1) zapewnieniu środków czystości, artykułów oraz innych produktów higienicznych;
2) zapewnieniu transportu do miejsc zakwaterowania;
3) zapewnieniu finansowania lub dofinansowania przejazdów uczniom do szkół;
4) zapewnieniu wyżywienia w formie gotowych posiłków oraz artykułów żywnościowych, w tym posiłków w szkołach;
5) zapewnieniu produktów przeznaczonych dla dzieci;
6) zapewnieniu artykułów wyposażenia domowego;
7) zapewnieniu odzieży, bielizny osobistej, obuwia;
8) zapewnieniu artykułów szkolnych;
9) finansowaniu kursów językowych, tłumaczenia dokumentów oraz usług tłumaczy;
10) finansowaniu usług transportu niezbędnych do realizacji zadań określonych niniejszą uchwałą;
11) finansowaniu realizacji zajęć integracyjnych i dokształcających oraz kursów i szkoleń.
§  2. Pomoc, o której mowa w § 1 będzie realizowana w ramach środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy Osielsko.
§  3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
§  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą od dnia 24 lutego 2022 r.

Uzasadnienie
Powołany art. 12 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) pozwala jednostce samorządu terytorialnego z własnej inicjatywy i w zakresie posiadanych środków, zapewnić pomoc obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy. W związku z nieprzewidywalną sytuacją w przedmiocie konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy podejmuje się niniejszą uchwałę, aby w sposób możliwie optymalny zapewnić pomoc w zależności od rozpoznawanych potrzeb. 
Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r., poz.1461) w uzasadnionych przypadkach akty normatywne,  jeżeli zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, mogą wejść w życie z dniem ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym. Przepisy powołanej ustawy nie wyłączają możliwości nadania aktowi normatywnemu wstecznej mocy obowiązującej, jeżeli zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego