W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr II/25/2022

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zmiany uchwały Nr III/32/2021 z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bydgoskiemu na realizację zadań na drogach powiatowych
na podstawie Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U.2022.559 t.j. z dnia 2022.03.09) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2021.305 t.j. z dnia 2021.02.18), Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
status uchwały obowiązująca

Treść

§ 1. W uchwale Nr III/32/2021  Rady Gminy z dnia 12 marca 2021 r.  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bydgoskiemu na realizację zadnia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 polegająca na budowie ścieżki rowerowej od skrzyżowania z drogą krajową nr 25 do Bożenkowa na długości ca 6,6 km.”, wprowadza się następujące zmiany: 
§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na rok 2022 w wysokości 605.000,00 zł (słownie: sześćset pięć tysięcy złotych 00/100). W roku 2021 Gmina Osielsko udzieliła Powiatowi Bydgoskiemu, na ten sam cel pomocy finansowej w wysokości 51.219,42 zł. Łączna wysokość pomocy wyniesie  656.219,42 zł.    
§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Bydgoskim a Gminą Osielsko. Do zawarcia porozumienia upoważnia się Wójta Gminy.  
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


Uzasadnienie
Zadania związane z budową, przebudową, remontami, utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych są zadaniami własnymi Powiatu (art. 4 ust. pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, art. 19 ust.1 i 2 pkt 2 ustawy o drogach publicznych oraz art. 3 ust. i pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego). Jednakże, z uwagi na konieczność poprawy stanu bezpieczeństwa poruszających się po drogach powiatowych Rada Gminy Osielsko od wielu lat współdziała z Zarządem Powiatu Bydgoskiego w realizacji zadań drogowych. Zgodnie z art. 10 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: „Gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej." Na podstawie art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, w tym m. in. na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określoną przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego odrębną uchwałą. Na podstawie art. 220 ust 1 i 2 tejże ustawy z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona pomoc finansowa innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej albo pomoc rzeczowa, a podstawą przekazania środków na realizację pomocy, jest urnowa określająca przeznaczenie i zasady rozliczenia środków. W związku z powyższym Rada Gminy Osielsko postanowiła o udzieleniu pomocy na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 polegająca na budowie ścieżki rowerowej od skrzyżowania z drogą krajową nr 25 do Bożenkowa na długości ca 6,6 km.”   
 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego