W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr IX/105/2021

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą.
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1372) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
status uchwały obowiązująca

Treść

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres 3 lat z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest lokal użytkowy o powierzchni 20,56m², znajdujący się na piętrze w budynku komunalnym w Osielsku przy ul. Centralnej 6, położonym na działce nr 805/6, zapisanej w księdze wieczystej Nr BY1B/00201959/3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

 Nieruchomość opisana w § 1 niniejszej uchwały stanowi własność Gminy Osielsko. Zgodnie z art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) „z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw, nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu. W szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych fundacji”.
W myśl art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy „podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących: zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad Wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady Gminy”.
Dotychczasowy najemca lokalu użytkowego, położonego na piętrze w budynku komunalnym w Osielsku przy ul. Centralnej 6, wystąpił z wnioskiem do tutejszego organu o przedłużenie  umowy najmu tego lokalu. W wynajmowanym lokalu najemca prowadził będzie działalność gospodarczą – usługi finansowe dla ludności.
Położenie i przeznaczenie przedmiotowego pomieszczenia oraz wywiązywanie się dotychczasowego najemcy z zawartej wcześniej umowy uzasadnia oddanie jej  w  najem na dalszy okres, z tym  samym najemcą.
W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały znajduje pełne uzasadnienie.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane