W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr IX/104/2021

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Osielsko Nr VIII/73/2021 z dnia 14 września 2021 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
status uchwały obowiązująca

Treść

 § 1. W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr VIII/73/2021 z dnia 14 września 2021 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego zmienia się: 
1) § 1 otrzymuje brzmienie: „Zaciągnąć w roku 2021 kredyt długoterminowy w wysokości 10.000.000,00 zł (słownie złotych: dziesięć milionów złotych) na częściowe pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Osielsko w roku 2021”;
2) § 2 otrzymuje brzmienie: „Kredyt, o którym mowa w § 1 uchwały spłacany będzie z przychodów budżetu gminy lub dochodów własnych gminy w terminach określonych w umowie kredytowej w latach 2022 – 2024”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Podjęcie uchwały ma na celu częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Osielsko w roku 2021 określonego w uchwale budżetowej, po zmianie w dniu 19 października 2021 r.  Jako źródło pokrycia deficytu wskazano kredyt w kwocie 10.000.000,00 zł i wolne środki z lat ubiegłych. Przychody i rozchody z tytułu kredytu, o których mowa w niniejszej uchwale zostały uwzględnione w przychodach budżetu w roku 2021 oraz w przychodach i rozchodach ujętych w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy  finansowej gminy Osielsko na lata 2021 – 2031. Plan przychodów i rozchodów stanowi załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2021 po zmianach. Prognoza kwoty długu stanowi załącznik nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Osielsko na lata 2021 – 2031, po zmianach.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane