W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr VIII/94/2021

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Osielsko
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 8 ust. 2 i art. 36 ust. 2 i 3 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) oraz § 1 pkt 3 i § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. 2018 r. poz. 936 ze zm.) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
status uchwały obowiązująca

Treść

 §1.1. Ustala się dla Wójta Gminy Osielsko, Pana Wojciecha Sypniewskiego z  dniem 1 września  2021  r. następujące miesięczne wynagrodzenie:
1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4.800,00 zł,
2) dodatek funkcyjny w kwocie 2.100,00 zł,
3) dodatek  specjalny  w  wysokości  40  %  miesięcznego  wynagrodzenia  zasadniczego  i dodatku funkcyjnego, tj. w kwocie 2.760,00 zł.
2. Ponadto Wójtowi przysługuje dodatek za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i inne świadczenia wynikające z właściwych przepisów.
§ 2. Traci moc uchwała Nr III/20/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 4 grudnia 2018 r. w  sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Osielsko.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Osielsko.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustalenie wynagrodzenia dla wójta jest kompetencją organu stanowiącego jednostki samorządu gminnego. Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych pracownikowi samorządowemu przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wieloletnią pracę, nagroda jubileuszowa oraz jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach określonych w odrębnych przepisach, ust. 3 stanowi, że wójtowi przysługuje dodatek specjalny oraz ust. 4 stanowi, że pracownikowi samorządowemu może zostać przyznany dodatek funkcyjny. 
Granice wysokości składników wynagrodzenia Wójta zostały określone w powołanym Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Załącznik nr 1 Rozporządzenia – „Wykaz stanowisk, kwoty wynagrodzenia zasadniczego oraz kwoty maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego na poszczególnych stanowiskach dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru” w I tabeli B obowiązującej od dnia 1 lipca 2018 r. określa dla wójta w gminie do 15 tys. mieszkańców wynagrodzenie zasadnicze w przedziale od 3.400 do 4.700 zł oraz dodatek funkcyjny do wysokości 1.900 zł, natomiast wynagrodzenie zasadnicze dla wójta w gminie powyżej 15 tysięcy mieszkańców może wynosić maksymalnie 4.800,00 zł, a dodatek funkcyjny może wynieść maksymalnie 2.100,00 zł. Ponadto, zgodnie z § 6 powołanego rozporządzenia dodatek specjalny dla wójta przysługuje w kwocie wynoszącej co najmniej 20 % i nieprzekraczającej 40 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. 
Liczba mieszkańców Gminy Osielsko jest większa, niż 15 tysięcy wobec czego postanowiono o ustaleniu nowego wynagrodzenia Wójta Gminy Osielsko.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane