W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr VIII/93/2021

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad na jakich przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych dla przewodniczących oraz członków organu wykonawczego jednostki pomocniczej
na podstawie Na podstawie art. 37b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:
status uchwały obowiązująca

Treść

 § 1. 1. W uchwale Nr IX/117/2019   Rady Gminy Osielsko z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zasad na jakich przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych dla przewodniczących oraz członków organu wykonawczego jednostki pomocniczej § 2 otrzymuje brzmienie"

 "1. Ustalić dietę dla sołtysa nie będącego radnym za udział w sesji Rady Gminy  Osielsko w wysokości 8 %  maksymalnej kwoty miesięcznej. 
 2. Maksymalna kwota miesięcznej diety przysługującej radnemu Rady Gminy  Osielsko stanowi równowartość półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie  budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe,    pomniejszonej zgodnie z  § 3 ust. 2   Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca  2000r. (Dz. U. Nr 61, poz. 710)."   
 3.Wysokość obliczonej diety zaokrągla się do pełnego złotego. 
 4. Potwierdzeniem obecności na posiedzeniu jest podpis złożony przez sołtysa na  liście obecności. W przypadku nieobecności dieta nie przysługuje sołtysowi." 
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

  § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.    


Uzasadnienie
Jako podstawę do obliczenia diety przyjmuje się kwotę bazową określoną w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe   oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu rady gminy ( Dz. U. Nr 61, poz. 710).        
Maksymalna wysokość diety może wynosić 75 % kwoty stanowiącej półtorakrotność kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej zgodnie z zapisem art. 25 , ust 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j  Dz. U. z 2021 r., poz. 1372).
   Liczba mieszkańców Gminy Osielsko jest większa, niż 15 tysięcy wobec czego postanowiono o ustaleniu przeliczenia diet dla sołtysów.

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane