W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr VIII/92/2021

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych gminy Osielsko
na podstawie Na podstawie art. 25 ust. 4 i 6 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
status uchwały obowiązująca

Treść

§ 1. 1. W uchwale Nr IX/116/2019   Rady Gminy Osielsko z dnia 17 grudnia 2019 r.   w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych gminy Osielsko § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie"
 "1. Maksymalna kwota miesięcznej diety przysługującej radnemu Rady Gminy Osielsko stanowi równowartość półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe,  pomniejszonej zgodnie z § 3 ust. 2  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. (Dz. U.Nr 61, poz. 710)."   

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.   

 
 Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 25 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym radnemu gminy przysługują diety na zasadach ustalonych przez radę gminy.        
 Jako podstawę do obliczenia diety przyjmuje się kwotę bazową określoną w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz § 3 ust. 2 rozporządzeni Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu rady gminy ( Dz. U. Nr 61, poz. 710).        
Maksymalna wysokość diety może wynosić 75 % kwoty stanowiącej półtorakrotność kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej zgodnie z zapisem art. 25 , ust 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j  Dz. U. z 2021 r., poz. 1372).
Wysokość diet jest zróżnicowana z uwzględnieniem funkcji pełnionych przez radnych.
  Liczba mieszkańców Gminy Osielsko jest większa, niż 15 tysięcy wobec czego postanowiono o ustaleniu przeliczenia diet dla radnych Gminy Osielsko.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane