W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr VIII/72/2021

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2021 –2031
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7, art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:
status uchwały obowiązująca

Treść

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2021 –2031, uchwalonej uchwałą Rady Gminy  Osielsko Nr X/81/2020 z dnia 17 grudnia 2020r. zmienionej uchwałą Nr III/28/2021 Rady Gminy Osielsko z dnia 12 marca 2021r., Nr IV/38/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r., Nr V/45/2021 z dnia 27 kwietnia 2021r., Nr VI/53/2021 z dnia 22 czerwca 2021r., Nr VII/69/2021 z dnia 20 lipca 2021r.  zgodnie z załącznikiem  Nr 1 do Uchwały. 
§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 – 2031, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały. 
§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

Zmian w niniejszej uchwale dokonuje się między innymi w związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków oraz w planie przychodów i rozchodów oraz kwoty długu w latach objętych prognozą. Ponadto dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach objętych prognozą.


Objaśnienia
Załącznik nr 1
W tym:
1) Dochody budżetu po zmianie 123.905.645,18 zł, w tym: 
a) dochody bieżące w kwocie –  112.653.971,24 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie  –  11.251.673,94 zł.

2) Wydatki budżetu po zmianie 141.163.245,18 zł, w tym:
a) wydatki bieżące w wysokości – 96.304.192,23 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości –  44.859.052,95 zł.


Załącznik Nr 2
1. Dodaje się: 
1) Poz. 1.3.1.12 Program współpracy Gminy Osielsko z organizacjami działającymi w sferze pożytku publicznego na zadania z zakresu kultury fizycznej oraz z zakresu organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży objętej edukacyjną opieką wychowawczą. Realizacja       w latach 2021-2023. Łączna wartość nakładów 1.080.000,00 zł, w tym w roku 2021 – 0,00 zł, w roku 2022 – 530.000,00 zł, w roku 2023 – 550.000,00 zł.
2) Poz. 1.3.2.116 Budowa sieci wod.-kan. w ul. Sielskiej w Niemczu - projekt. Realizacja w latach 2021-2022. Łączna wartość zadania 18.000,00 zł, w tym rok 2022-18.000,00 zł.
3) Poz. 1.3.2.117 Budowa zbiorników retencyjnych na SUW Żołędowo. Realizacja w latach 2021-2022. Łączna wartość zadania 2.100.000,00 zł, w tym  w roku 2021- 0,00 zł , w roku 2022 – 2.100.000,00 zł.
4) Poz. 1.3.2.118 Adaptacja budynków przy ul. Bluszczowej w Maksymilianowie na potrzeby funkcjonowania Zarządu Dróg Gminnych. Realizacja w latach 2021-2022. Łączna wartość zadania 160.000,00 zł, w tym w roku 2021  - 120.000,00 zł, w roku 2022 – 40.000,00 zł.
5) Poz. 1.3.1.13 Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Osielsko. Realizacja lata 2021 -2022. Łączna wartość zadania – 35.000,00 zł, w tym roku 2021 – 5.000,00 zł, rok 2022 – 30.000,00 zł.
2. Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2021- 2031. W tym: 
1) Poz. 1.3.2.24 Budowa kolektora ściekowego w ul. Bieszczadzkiej, Karpackiej, Nidzickiej, Długiej, Orzechowej i Leśnej w miejscowościach Niwy i Osielsko. W związku ze złożoną ofertą wykonawcy zwiększa się wydatki o kwotę 250.000,00 zł. Realizacja w latach 2017-2022. Łączna wartość zadania 1.930.000,00 zł, w tym w roku 2021 – 650.000,00 zł,         w roku 2022 – 200.000,00 zł.
2) Poz. 1.3.2.26 Budowa ul. Topolowej w Osielsku; I etap – Szosa Gdańska – Chabrowa, II etap Chabrowa – Leśna. Zmniejsza się wydatki na zadanie o kwotę 1.500.000,00 zł. Realizacja w latach 2017-2022. Łączna wartość zadania 11.000.000,00 zł, w tym w roku 2021 – 7.141.829,05 zł, w roku 2022 – 500.000,00 zł.
3) Poz. 1.3.2.35 Budowa sieci wod-kan w ul. Jeziorańskiej w Osielsku. Wydłuża się okres  realizacji zadania. Realizacja w latach 2018-2024. Łączna wartość zadania 2.035.000,00 zł, w tym rok 2021 – 0,00 zł, rok 2022 – 0,00 zł, rok 2023 – 35.000,00 zł, rok 2024 – 2.000.000,00 zł. 
4) Poz. 1.3.2.42 Budowa ul. Jeziorańskiej w Osielsku. Zwiększa się kwotę nakładów finansowych na zadanie o kwotę 20.000,00 zł oraz wydłuża okres jego realizacji. Realizacja w latach 2019-2026. Łączne nakłady finansowe zadania 4.100.000,00 zł,  w tym w roku 2021 – 0,00 zł, w roku 2022 – 0,00 zł, w roku 2023 – 100.000,00 zł, w roku 2024 – 0,00 zł, w roku 2025 – 1.000.000,00 zł ,w roku 2026 – 3.000.000,00 zł
5) Poz. 1.3.2.43 Budowa ul. Zimowej w Maksymilianowie i Żołędowie. Zwiększa się kwotę nakładów finansowych na zadanie o kwotę 20.000,00 zł oraz wydłuża okres jego realizacji. Realizacja w latach 2019-2027. Łączne nakłady finansowe zadania 2.080.000,00 zł,  w tym w roku 2021 – 0,00 zł, w roku 2022 – 0,00 zł, w roku 2023 –80.000,00 zł, w roku 2024 – 0,00 zł, w roku 2025- 0,00 zł, w roku 2026 – 500.000,00 zł, w roku 2027 – 1.500.000,00 zł.
6) Poz. 1.3.2.44 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej i Gryczanej w Osielsku. Wydłuża się okres realizacji zadania. Realizacja w latach 2019-2024. Łączne nakłady finansowe zadania 730.000,00 zł,  w tym w roku 2021 – 0,00 zł, w roku 2022 – 0,00 zł, w roku 2023 – 30.000,00 zł, w roku 2024 – 700.000,00 zł.
7) Poz. 1.3.2.45 Budowa ul. Topolowej w Osielsku po stronie wschodniej od ul. Leśnej kontynuacja – dokumentacja projektowa. Zwiększa się kwotę nakładów finansowych na zadanie o kwotę 13.000,00 zł oraz wydłuża okres jego realizacji. Realizacja w latach 2019-2024. Łączne nakłady finansowe zadania 850.000,00 zł,  w tym w roku 2021 – 0,00 zł, w roku 2022 – 0,00 zł, w roku 2023 -50.000,00 zł, w roku 2024 – 800.000,00 zł.
8) Poz. 1.3.2.52 Dokumentacja budowy punktu przesiadkowego w Osielsku. Wydłuża się okres realizacji zadania. Realizacja w latach 2019-2022. Łączne nakłady finansowe zadania 50.000,00 zł, w tym w roku 2021 – 0,00 zł, w roku 2022 – 50.000,00 zł.
9) Poz. 1.3.2.53 Adaptacja pomieszczeń budynków przy ul. Wierzbowej w Żołędowie na potrzeby  prowadzenia i funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu.  Wykreśla się  zadanie z uwagi na wprowadzenie go do WPF pod pozycją 1.1.2.2 pod nazwą: Projekt "Dom Dziennego Pobytu i usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z terenu Gminy Osielsko".

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane