W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr VI/67/2021

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osielsku
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 9 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 305) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:

Treść

 §1  Załącznik Nr 1 do Statutu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osielsku nadanego Uchwałą Nr IV/52/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz nadania statutu (ze zm.: uchwałą Nr  VII/78/10 z dnia 15 października 2010r., uchwałą Nr VII/91/2012 z dnia 18 grudnia 2012r., uchwałą Nr V/43/2015 z dnia 16 czerwca 2015r., uchwałą Nr VII/81/2016 z dnia 22 listopada 2016r. oraz uchwałą Nr V/35/2020 z dnia 16 czerwca 2020r.) otrzymuje brzmienie:  

„Wykaz obiektów użyteczności publicznej przekazywanych w zarząd GOSiR w Osielsku:
1.   Basen (kryta pływalnia) przy ul. Tuberozy w Osielsku; 
2.   Hala sportowa przy ul. Tuberozy w Osielsku;
3.  Stadion baseballowy wraz z kompleksem rekreacyjno-sportowym przy ul. Centralnej       w Osielsku;
4.   Boiska sportowe przy ul. Wierzbowej w Osielsku;
5.   Stadion w Żołędowie przy ul. Bydgoskiej wraz z torami łuczniczymi;
6.   Stadion speedrowerowy w Żołędowie;
7.   Zespół boisk sportowych „ORLIK” przy ul. Słonecznej w Żołędowie;
8.   Boisko sportowe przy ul. Czesława Miłosza w Niemczu; 
9.   Boisko sportowe do piłki plażowej przy ul. Kusocińskiego w Niemczu;
10. Boisko sportowe trawiaste przy ul. Osiedlowej w Bożenkowie;
11. Gminna Baza Wypoczynkowa przy ul. Harcerskiej w Bożenkowie;
12. Zespół boisk sportowych przy ul. Prodnia w Jarużynie;
13. Boisko sportowe ul. Kolonia w Jarużynie;
14. Boisko sportowe trawiaste przy ul. Słupskiej w Wilczu.
15. Place zabaw wraz z wyposażeniem:
a)   przy ul. Kolonijnej w Osielsku;
b)   przy ul. Jaskółczej w Osielsku;
c)   przy ul. Zatokowej w Osielsku;
d)   przy ul. Wierzbowej w Osielsku;
e)   przy ul. Irysowej w Osielsku;
f)   przy ul. Czesława Miłosza w Niemczu;
g)  przy ul. Kusocińskiego w Niemczu;
h)  przy ul. Pałacowej w Żołędowie;
i)   przy ul. Słonecznej w Żołędowie;
j)   przy ul. Osiedlowej w Bożenkowie;
k)  przy ul. Harcerskiej w Bożenkowie;
l)   przy ul. Prodnia w Jarużynie;
m) przy ul. Kolonia w Jarużynie.
n)  przy ul. Ptasiej w Maksymilianowie;
o)  przy ul. Rybinieckiej w Niwach;
p)  przy ul. Szczecińskiej w Wilczu.”

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.UZASADNIENIE

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 713 ze zm.) do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących m.in. tworzenia gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek. Kompetencje te mają również odzwierciedlenie w art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 305). Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, jednostka budżetowa działa na podstawie statutu określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę i przedmiot działalności. Organ stanowiący nadaje jednostce budżetowej statut oraz określa mienie przekazywane tej jednostce w zarząd (art. 12 ust. 2 ustawy o finansach publicznych).
W związku z powyższym oraz z uwagi na fakt poszerzenia się gminnych obiektów użyteczności publicznej o nowe obiekty i koniecznością ustalenia właściwego zarządu nimi uchwalenie nowego brzmienia załącznika w Statucie GOSiR pn. „Wykaz obiektów użyteczności publicznej przekazywanych w zarząd GOSiR w Osielsku” jest w pełni uzasadnione.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane