W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr VI/66/2021

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Osielsko za rok 2021
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art.31 zzca ust. 1 ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązanych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem CIVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanymi innymi sytuacji kryzysowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 3305

Treść

 §1. Zwalnia się przedsiębiorców z  opłaty III raty, o której mowa w art. 111 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie gminy Osielsko, należnej za 2021 rok.  
§2. Zwolnienie, o którym  mowa w §1 stosuje się opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. 
§3, Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy Osielsko.
§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Uzasadnienie
W związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 na terenie kraju wprowadzone zostały długotrwałe ograniczenia funkcjonowania placówek gastronomicznych, uniemożliwiające korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. 
Możliwość zwolnienia z opłaty reguluje art. 31 zzca ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych  nimi sytuacji kryzysowych. Zgodnie z tym zapisem Rada Gminy może w drodze uchwały zwolnić z opłaty, o której mowa w art. 111 ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, należnej w 2020 r. lub w 2021 r. przedłużyć termin na jej wniesienie, a także w przypadku zwolnienia z opłaty może przyznać zwrot określonej części opłaty pobranej od przedsiębiorców, którzy wnieśli jednorazowo opłatę za rok 2021 w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r. 
Podstawy do ewentualnego zwrotu opłaty nie ma, zatem zwolnienie może obejmować nieopłaconą  III ratę. 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane