W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr I/7/2021

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkanki Starego Dworu
na podstawie Na podstawie art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) po zapoznaniu się z wynikami przeprowadzonego przez Komisję Skarg Wniosków i Petycji postępowania, Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
Status uchwały Obowiązująca

Treść

§ 1. Po rozpatrzeniu petycji z dnia 11 grudnia 2020r. dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i regulacji dyskryminacyjnych oraz uwzględniając stanowisko komisji Skarg, Wniosków i Petycji uznaje się petycje za niezasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu do uchwały, stwierdza że  materia wskazana w niej  jest poza kompetencjami Rady Gminy.
§ 2.  Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do przekazania petycji wg. kompetencji - do Ministra Zdrowia i do Kancelarii Rady Ministrów oraz poinformowania  wnoszącej petycję o sposobie jej rozpatrzenia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 Uzasadnienie
 Zgodnie z treścią art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) – petycja złożona do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ. 
W związku z powyższym Rada Gminy Osielsko przystąpiła do rozpatrzenia przedmiotowej petycji. Stosownie do postanowień Statutu Gminy Osielsko podjętego uchwałą Nr VIII/71/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 12 października 2018 r, zmieniony uchwałą Nr I/3/2019  Rady Gminy Osielsko z dnia 5 lutego 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2018 r., poz. 5259 z dnia 19 października 2018 r., z 2019, poz. 981 z 14 lutego 2019 r.), petycja była przedmiotem postępowania wyjaśniającego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, polegającego na: analizie petycji, oraz przygotowaniu stanowiska dla rady odnośnie   załatwienia petycji w celu przekazania Przewodniczącemu Rady.  
 Zgodnie z art. 11 ustawy o petycjach, na posiedzeniu w dniu  13 stycznia 2021 r..  Komisja zapoznała się z treścią petycji.  Wnosząca petycję  porusza dwie kwestie:
 Pierwsza dotyczy regulacji dyskryminacyjnych Natomiast druga dotyczy gwarancji bezpieczeństwa szczepionek na Covid 19.
Żaden z obu tematów nie może być przedmiotem uchwały Rady Gminy ponieważ wskazana materia w petycji jest poza kompetencjami Rady Gminy. Sprawy dyskryminacyjne leżą w kompetencji organów ustawodawczych Państwa. – w tym zakresie petycję należy skierować do organu stanowiącego prawo.
Zapewnienie gwarancji bezpieczeństwa szczepionek też jest poza kompetencjami Rady Gminy. Ta sprawa może być regulowana w drodze rozporządzeń wykonawczych, a wydawanie takich rozporządzeń leży w kompetencjach Rady Ministrów lub Ministerstwa Zdrowia. Z tego względu petycję w tym zakresie należy skierować do  tych organów.
 
  Zatem biorąc pod uwagę możliwości Gminy Osielsko, spełnienie sugestii zawartych w petycji  nie jest możliwe. 

Rada Gminy Osielsko przychyliła się do stanowiska Komisji Skarg, wniosków i petycji podejmując  niniejszą uchwałę i Petycji i uznaje petycje za niezasługującą na uwzględnienie.
 
  Zgodnie z art. 13 ustawy o petycjach podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 
 
Pouczenie
Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018r. poz. 870), sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane