W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr I/6/2021

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Osielsko
na podstawie Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
Status uchwały Obowiązująca

Treść

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi z dnia  18 grudnia 2020 r ( wpływ do Urzędu Gminy 22 grudnia 2020 r.)  na bezczynność Wójta Gminy Osielsko  oraz zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Osielsko, badającej zasadność zarzutów przedstawionych w skardze,  Rada Gminy Osielsko uznaje skargę za bezzasadną  z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu uchwały.
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Osielsko, zobowiązując go do przesłania niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem skarżącemu. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Uzasadnienie

W dniu  22 grudnia 2020 r  do Rady  Gminy Osielsko wpłynęła skarga na bezczynność Wójta Gminy Osielsko od firmy "C&L IMMOBILIEN Sp. z o.o."  w Osielsku  dotyczącej budowy drogi opisanej A-KD-D3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenów mieszkalnictwa i usług Osielsko-Niemcz przez grunt należący do  "C&L IMMOBILIEN Sp. z o.o." - Uchwała Nr V/63/2015 r. Rady Gminy Osielsko z dnia 16 czerwca  2015 w  sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkalnictwa i usług Osielsko – Niemcz. 
 
 Zgodnie z treścią oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego skarga złożona do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ. 
W związku z powyższym Rada Gminy Osielsko przystąpiła do rozpatrzenia przedmiotowej skargi. Stosownie do postanowień Statutu Gminy Osielsko uchwalonego Uchwałą Nr VIII/71/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 12 października 2018 r, zmieniony uchwałą Nr I/3/2019  Rady Gminy Osielsko z dnia 5 lutego 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2018 r., poz. 5259 z dnia 19 października 2018 r., z 2019, poz. 981 z 14 lutego 2019 r.) Skarga była przedmiotem postępowania wyjaśniającego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, polegającego na: analizie skargi, oraz przygotowaniu stanowiska dla Rady odnośnie   załatwienia  w celu przekazania Przewodniczącemu Rady. 
W wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego w dniu 13 stycznia 2021 roku Komisja Skarg, Wniosków i Petycji nie zajęła stanowiska. Wynik głosowania był remisowy, przy 1 głosie wstrzymującym się.  
Przebieg drogi A-KD-D3 jest zgodny z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów mieszkalnictwa i usług Osielsko-Niemcz, uchwalonym Uchwałą Nr V/63/2015 r. Rady Gminy Osielsko z dnia 16 czerwca  2015 w  sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkalnictwa i usług Osielsko – Niemcz.
Zatem zarzuty przedstawione w skardze są bezpodstawne.
 Rada Gminy Osielsko na posiedzeniu w dniu 18 stycznia 2021 r. uznała skargę za bezzasadną. 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane